Het nieuwe boek ‘Samen kennis en innovaties ontwikkelen: towards a circular economy’ gaat in op de overgang naar een circulaire economie. Hoe stimuleer je milieuvriendelijk gedrag? En welke innovaties kunnen we ontwikkelen om afvalstoffen te hergebruiken? Daarnaast staan de maatschappelijke uitdagingen van circulariteit centraal. De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) lanceerde het boek op 3 februari tijdens het bezoek van Minister van Veldhoven aan de Campus Fryslân.

Het bezoek van de minister vond plaats in het kader van de landelijke week van de circulaire economie. De minister nam hierbij het eerste exemplaar in ontvangst uit handen van prof. dr. Iris Vis (Dean of Industry Relations) en prof. dr. Gjalt de Jong (Hoogleraar Duurzaam Ondernemen in een Circulaire Economie en Directeur Centre for Sustainable Entrepreneurship (CSE) van de RUG).

Iris Vis: “Hergebruik van producten, onderdelen en grondstoffen, met nauwelijks afval en minimale CO2-uitstoot wordt steeds gewoner. We zijn daarmee op weg naar een circulaire economie. De overgang naar deze economie brengt uiteraard ook veel vragen met zich mee. Bijvoorbeeld: hoe krijgen we mensen zover om duurzamere keuzes te maken? En hoe zorg je voor een efficiënt hergebruik van afvalstoffen? Dit soort vraagstukken vergen een gezamenlijke aanpak. De RUG zoekt daarbij graag verbinding met het bedrijfsleven, non-profitorganisaties, kennis- en onderwijsinstellingen, overheden en burgers. Zo kunnen we Nederland samen innovatiever maken en maatschappelijke impact realiseren.

Mijlpaal

Het bezoek van de minister maakte onderdeel uit van een breder programma in Friesland op dezelfde dag, georganiseerd en gecoördineerd door de Provincie Fryslân en de Vereniging circulair Friesland. De Jong is betrokken bij de organisatie van het bezoek van de minister en trots op deze mijlpaal: “Wij hebben in Friesland de circulaire economie in de praktijk gebracht. Samen met het Friese bedrijfsleven, de Friese overheid en onze studenten en onderzoekers maken we van de duurzaam ondernemen in een circulaire economie een groot succes.

Het team Industry Relations van de RUG legt de benodigde verbindingen tussen de universiteit en andere partijen. Een belangrijke stap is het formuleren van een gezamenlijk doel. De partners vertalen dat vervolgens naar een duurzaam samenwerkingsprogramma.

Boek vol wetenschap en praktijk

In het portfolioboek wordt de maatschappelijke impact van Campus Fryslân en het CSE op de transitie richting circulariteit uitgebreid uitgelicht. Daarnaast staan drie maatschappelijke uitdagingen waar de transitie mee te maken heeft centraal. Ten eerste de sociale, menselijke kant, met nadruk op acceptatie en participatie. Een voorbeeld hiervan is het onderzoek van prof. dr. Linda Steg en Nadja Zeiske over het begrijpen, voorspellen en stimuleren van milieuvriendelijk gedrag. Ten tweede de randvoorwaardelijke kant, bijvoorbeeld wetgeving en educatie. Zo doet mr. dr. Rosalie Koolhoven onderzoek naar de invloed van wetgeving op online deelplatforms. Tot slot is er aandacht voor de innovatieve kant op het gebied van circulariteit. Een voorbeeld hiervan is het onderzoek van prof. dr. ir. Erik Heeres naar het verwerken van restafval tot biobrandstof.

‘Samen kennis en innovaties ontwikkelen: towards a circular economy’ is te downloaden of aan te vragen via industryrelations@rug.nl. Eerder presenteerde de RUG in 2018 twee eerdere edities in deze reeks, met de thema’s Digital Society en Big Data. Wil je ook samenwerken op het gebied van circulaire economie, of een ander maatschappelijk thema? Neem dan gerust contact op via het bovengenoemde e-mailadres van Industry Relations.

Foto: Prof. dr. Iris Vis en Minister van Veldhoven

Naar het boek