Aan Unilever is de eerste plaats toegekend in de bedrijfssector Food, Beverage & Tobacco van de Dow Jones Sustainability Index (DJSI) 2015. Zij is een van slechts 24 bedrijven die zijn uitgeroepen tot Industry Group Leader. 

Topscores

Uit de resultaten blijkt dat Unilever een totaalscore behaalde van 92 uit 100 (2014: 90). Unilever is – al dan niet samen met anderen – koploper in de bedrijfssector in acht van de 23 criteria voor voedingsmiddelen, waaronder Innovatiemanagement, Strategie voor opkomende markten, Klimaatstrategie, Verpakkingen, en Talent aantrekken & vasthouden.

Duurzaam leven als uitgangspunt

Jeff Seabright, Chief Sustainability Officer bij Unilever: “Het is een eer om tot Industry Group Leader te worden uitgeroepen. Ik wil dan ook iedereen bedanken die betrokken was bij onze deelname. De resultaten weerspiegelen onze voortgang met het Unilever Sustainable Living Plan, het aanjagen van duurzame bedrijfsgroei op de lange termijn en het realiseren van onze visie om duurzaam leven tot gemeengoed te maken.”

De DJSI is een wereldwijd erkende, onafhankelijke benchmark waarbij bewezen prestaties van bedrijven worden beoordeeld op basis van relevante economische, maatschappelijke en milieucriteria. Unilever maakt al deel uit van de DJSI World Index sinds de start in 1999.

Waardering voor sterke innovaties en transparantie

Het DJSI Industry Group Leader Report is samengesteld door RobecoSAM, dat bij het bekendmaken van de resultaten samenwerkt met de S&P Dow Jones Indices. Het verslag zegt over Unilever: “Unilever laat opnieuw zien dat zij een leider is op het gebied van voedingsmiddelen en persoonlijke verzorging wereldwijd. Sterke innovaties en een focus op elementen als verpakking en grondstoffeninkoop zijn verankerd in de strategie van het bedrijf… Transparante communicatie over zaken met betrekking tot de distributieketen en over indicatoren zorgt ervoor dat klanten en andere stakeholders zich bewust zijn van issues op het gebied van lokale grondstoffeninkoop, ontwikkeling en mensenrechten.”