Het Cleaner Planet Plan

Het Cleaner Planet Plan is een logische volgende stap in het duurzaamheidsbeleid dat Unilever al geruime tijd voert. Het Cleaner Planet Plan heeft als doel een bijdrage te leveren aan een beter milieu en doet dit door middel van verbetering van producten en productieprocessen en door de consument te motiveren zijn impact op het milieu te verkleinen door zijn wasgewoonte aan te passen. Consumenten kunnen door de aanschaf van de producten met het Cleaner Planet Plan-logo op een gemakkelijke manier een bijdrage leveren aan een beter milieu. Het logo is te vinden op alle verpakkingen van OMO, Robijn en Sunil Klein & Krachtig en Sun Green Power.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Het onderzoek wijst uit dat ouders het niet alleen als de verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven en de overheid beschouwen om het milieu minder te belasten, maar ook als hun eigen verantwoordelijkheid. Melanie Meskers, Marketing Director Home & Personal Care Unilever Benelux, deelt deze mening. “Naast het aanbieden van producten die bijdragen aan een beter milieu, zijn we ervan overtuigd dat we het samen met de consument moeten doen. Bij hen thuis zijn namelijk de meeste besparingen te realiseren. Daarom is, naast het verbeteren van onze eigen productieprocessen en het aanbieden van milieuvriendelijke producten, ook kennisoverdracht een essentieel onderdeel van het Cleaner Planet Plan. Via www.cleanerplanetplan.nl geven we tips hoe consumenten hun impact op het milieu kunnen verkleinen. We geloven erin dat we met kleine stapjes – gezet door een heleboel mensen – een groot verschil kunnen maken”, aldus Meskers.

Kinderen creatief met besparingstips, kennis bij ouders beperkt

Ruim 85% van de Nederlandse kinderen tussen 10 en 15 jaar vindt het belangrijk om zelf goed voor het milieu te zorgen. Dit doen ze bijvoorbeeld door geen rommel op straat achter te laten (75%) en door de kraan dicht te doen tijdens het tandenpoetsen (60%). Tips van kinderen om het milieu minder te belasten: de afwas doen met behulp van regenwater en iedereen dezelfde kleur sokken geven, zodat ze bij elkaar in de was kunnen. Ook hun ouders bekommeren zich in groten getale (80%) om het milieu. Deze zorgen delen ze met hun kinderen om hen te leren dat bepaalde acties gevolgen hebben voor het milieu. Uit het onderzoek blijkt echter dat hun kennis over milieubesparende activiteiten in het huishouden beperkt is. Een groot deel van de ouders (40%) heeft geen idee dat er huishoudelijke producten verkrijgbaar zijn die het milieu minder belasten.

Grote behoefte om milieuvriendelijke producten te herkennen

Slechts 30% van de ouders maakt weleens gebruik van producten die het milieu minder belasten. Bijna de helft van de ouders weet niet hoe ze in de winkel kunnen zien welke producten minder milieubelastend zijn. 75% heeft behoefte aan een manier waarop ze deze producten kunnen herkennen. Het Cleaner Planet Plan heeft de ambitie om de consument te motiveren zijn impact op het milieu te verkleinen, door duurzaam gedrag op het gebied van wassen en reinigen te stimuleren. Dit betekent voor de dagelijkse praktijk dat consumenten in de winkel producten vinden met het Cleaner Planet Plan-logo op de verpakking. Hierdoor weten ze dat zij met de aanschaf van deze producten op een gemakkelijke manier een bijdrage leveren aan het milieu. Het logo is te vinden op alle verpakkingen van OMO, Robijn en Sunil Klein & Krachtig, en Sun Green Power.

*Dit onderzoek is in augustus 2009 verricht door marktonderzoeksbureau Kien onder 675 ouders en hun kinderen tussen 10 en 15 jaar (511) in opdracht van Unilever.