Unilever, de Volksbank en Vitens genomineerd voor medezeggenschap ‘Driehoek 3D Trofee 2019/2020’

Bron
SER

De Alliantie Medezeggenschap & Governance (AMG) heeft de Volksbank N.V., Unilever Nederland en Vitens N.V. genomineerd voor de Driehoek 3D Trofee 2019/2020; de prijs voor organisaties met robuust en inhoudelijk overleg tussen de (centrale) ondernemingsraad en de raad van commissarissen of raad van toezicht en het bestuur/de directie.

De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens een congres van AMG op woensdag 11 december 2019.

De criteria voor nominatie zijn:

  • een cultuur van structureel en informeel overleg tussen (C)OR, Bestuur/RvB en RvC/RVT waarbij zowel de voordrachtscommissaris als andere commissarissen betrokken zijn; – regelmatig overleg met andere stakeholders: in voorkomende gevallen met
  • (groot-)aandeelhouders, externe toezichthouders, vakbonden en cliëntenraden;
  • een (C)OR die actief is op strategisch niveau;
  • een robuust overleg tussen drie raden dat leidt tot aantoonbare resultaten ten aanzien van sociale, lange termijn en duurzame bedrijfsvoering;
  • oog voor diversiteit/inclusiviteit: te toetsen aan de hand van de samenstelling van de (C)OR/RVC/RVT/Bestuur en het beleid.

De betrokkenen zijn geïnterviewd. Op basis van deze interviews is per genomineerde organisatie een case gemaakt. Deze case wordt voorgelegd aan de jury bestaande uit:

  • mr. Pauline van der Meer Mohr (voorzitter)
  • prof. dr. Hans Schenk
  • prof. mr. Evert Verhulp
  • Frits van Wieringen, voorzitter COR van Tata Steel Nederland, de winnaar van de Driehoek 3D Trofee van 2018/2019

De cases worden samen met het juryrapport na de prijsuitreiking openbaar en zijn bedoeld om inzicht te geven in hoe de drie partijen met elkaar omgaan: procedureel maar ook naar resultaat.

De winnaar en de andere genomineerde organisatie krijgen als prijs een plastiek: de Driehoek 3D Trofee. De driehoek staat voor de partners: medezeggenschap, toezicht, bestuur. De 3D staat voor dialoog, duurzaamheid en diversiteit.

De Driehoek 3D Trofee is mogelijk gemaakt door de Stichting À propos, opgericht door Ieke van den Burg. Haar missie was zeggenschap voor werknemers op bedrijfsniveau, met speciale aandacht voor de rol van de voordrachtscommissaris. Het werk van de stichting is na het overlijden van Ieke van den Burg in 2014 overgedragen aan de Alliantie Medezeggenschap & Governance (AMG). De AMG is een samenwerkingsverband tussen SER, Nationaal Register, AWVN, CNV, FNV, MNO Platform, NCD, SBIFormaat, VNO/NCW, VCP, De Voort Advocaten, WissemaGroup.

Share Button