Unica Ecopower en Carrier Airconditioning hebben een overeenkomst gesloten om gezamenlijk nieuwe circulaire concepten te ontwikkelen. Deze duurzame concepten spelen in op het beter omgaan en volledig benutten van grondstoffen. Door zelf eigenaar te blijven van klimaatsystemen kunnen Unica en Carrier deze efficiënt inzetten tijdens de gebruiksperiode en materialen daarna zoveel mogelijk hergebruiken. De bedrijven gaan op die manier een unieke ketensamenwerking aan.

Van bezit naar gebruik

De markt vraagt steeds vaker om dienstverlening op basis van ‘gebruik’. Daarbij blijft de leverancier eigenaar van een product en geeft hij garanties af via een service level agreement. De gebruiker betaalt alleen voor het gebruik en is totaal ontzorgd. Omdat de leverancier gedurende langere tijd betrokken blijft bij het product, brengt hij gedurende de gehele looptijd van het contract zijn expertise in. Deze vorm van dienstverlening is erop gericht om een zo laag mogelijke Total Cost of Ownership te realiseren voor opdrachtgevers. Unica Ecopower heeft meer dan 10 jaar ervaring met het in eigendom hebben van duurzame Carrier installatie-assets en ziet dat dit principe voordelen oplevert voor zowel gebruiker als leverancier.

Circulaire zoektocht

Ook de toenemende schaarste van grondstoffen en de hogere duurzaamheidseisen die aan installaties in gebouwen worden gesteld, spelen een steeds grotere rol voor gebouweigenaren in hun zoektocht naar de verduurzaming van vastgoed. Door als leverancier ook eigenaar te blijven van het product, kunnen grondstoffen na de contractperiode weer worden hergebruikt. Daarnaast kan de leverancier tijdens onderhoudsmomenten nieuwe en betere onderdelen leveren om de levensduur van producten te verbeteren.

Unieke ketensamenwerking

Unica en Carrier gaan de circulaire doelstelling nu gezamenlijk invullen in de vorm van een pay-per-use oplossing. In deze unieke vorm van ketensamenwerking combineren Carrier Airconditioning als leverancier en Unica Ecopower als system integrator hun aanbod tot een klimaatsysteem dat tegen een jaarlijks bedrag wordt aangeboden aan opdrachtgevers. Unica Ecopower heeft kennis en ervaring van systeemintegratie, financiering en het garanderen van energieprestaties. Carrier Airconditioning brengt technisch hoogwaardige kennis in, heeft duurzame producten en heeft de beschikking over R&D faciliteiten.

FotoDick van Giezen (linksvoor), Carrier Airconditioning Benelux, en Jan-Maarten Elias (rechtsvoor), Unica Ecopower, bekrachtigen de overeenkomst om samen circulaire opwekinstallaties te ontwikkelen.