Wout Dekker, CEO Nutreco: “Gedurende de tien jaar dat we verslag doen over duurzaamheid, heeft Nutreco afwisselend de tweejaarlijkse Agri Vision en AquaVision

multi-stakeholder conferenties georganiseerd. Nooit eerder hebben we een belangrijker onderwerp besproken dan op Agri Vision 2009, toen we met 375 topmensen uit de landbouw, industrie, NGO’s en wetenschap uit 44 landen debatteerden over de vraag hoe in 2050 de wereldbevolking op duurzame wijze te voorzien van voedsel. De wereldbevolking groeit naar negen miljard mensen in 2050. Bovendien stijgen inkomens naarmate economieën zich verder ontwikkelen waardoor mensen meer dierlijke eiwitten zoals vlees, vis, melk en eieren gaan consumeren. De uitdaging is om de productie van voedsel te verdubbelen en de footprint tegelijkertijd te halveren.

De uitkomst van de Agri Vision conferentie was zeer positief. De aanwezigen spraken het vertrouwen uit dat het mogelijk is om 9 miljard mensen in 2050 op duurzame wijze te voeden. Om dat optimisme te delen, maar ook om besef te creëren dat er actie moet worden ondernomen, heeft Nutreco onlangs het boekje ‘Feeding the Future’ uitgegeven. In dit boekje komen enkele belangrijke sprekers op die conferentie aan het woord, alsmede andere opinieleiders uit landbouw, wetenschap, NGO’s en bedrijfsleven.

Feeding the Future

De uitdaging is helder. Er moet meer voedsel worden geproduceerd op een duurzamere wijze: meer met minder. Alles draait om efficiency; meer opbrengst genereren uit beperkte bronnen en tegelijkertijd de uitstoot ten laste van land, lucht en water reduceren.

De maatschappelijke status van boeren en de waardering voor hun werk moet verbeteren. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan de benodigde duurzame toename van

productiviteit. En er moet meer worden geïnvesteerd in kennis over landbouw en viskweek. Nutreco voelt zich verantwoordelijk om ook een bijdrage te leveren aan de uitdaging om in 2050 de voedselproductie te verdubbelen en tegelijkertijd de footprint te halveren.”

Het Nutreco Sustainability Report 2009 is digitaal beschikbaar op www.nutreco.com en verschijnt in de loop van maart in gedrukte vorm. Op de Nutreco-website verschijnen gedurende het jaar meer gegevens over duurzaamheid.

De brochure ‘Feeding the Future’ is ook op www.nutreco.com beschikbaar en in gedrukte vorm.