De Tweede Kamer wil dat de overheid mkb’ers meer hulp gaat bieden bij het verduurzamen van hun onderneming. Dat blijkt uit moties die zijn aangenomen bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 

Eén van de aangenomen moties benoemt dat veel mkb’ers graag willen verduurzamen, maar dat zij soms door ‘alle duurzame bomen het bos niet meer zien’. En dus moeilijk kunnen uitvissen welke investeringen het beste rendement opleveren. Wat een meerderheid van de Kamer betreft moet de overheid ondernemers daarbij gaan steunen. Het kabinet moet daarom onderzoek doen naar welke instrumenten de ondernemer ondersteunen bij de zoektocht naar de beste verduurzamingsmaatregelen. Lees de motie hier.

Daarnaast wil de Kamer dat er gekeken wordt naar de zogeheten CO2-footprint van ondernemers. Om te gaan verduurzamen is het meten van deze voetafdruk namelijk een goed startpunt. Maar volgens een aangenomen motie is er nu een ‘warboel’ aan meetmethodes, en is het de vraag of mkb’ers daar wel wijs uit kunnen worden. De regering moet daarom onderzoeken of mkb’ers nu ‘voldoende in staat worden gesteld’ om hun CO2-footprint te meten. Lees de motie hier.