Twee kamermoties over MVO aangenomen

Bron
Overheid

Bij stemming zijn twee ingediende moties die betrekking hebben op MVO aangenomen.

Het betreft de motie-Poppe (SP) over het creëren van eenduidige criteria voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en over het inzichtelijk maken van de bijdrage van de Nederlandse consumptie, productie en handel aan de wereldwijde milieubalans.

En verder de motie van Gesthuizen (SP) over de MVO Transparantiebenchmark om ketenverantwoordelijkheid, stakeholderdialoog en inbedding van maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen de bedrijven zwaarder te laten meewegen.

Share Button