Concrete adviezen
Het Ecoprofit project, gestart op 7 juli 2004 is een methode om duurzaam ondernemen in het midden- en kleinbedrijf te bevorderen. Een consultant bekijkt samen met het bedrijf hoe de bedrijfsvoering op een milieuvriendelijke wijze kan worden verbeterd. Door specifiek in kaart te brengen waar het bedrijf haar winst kan halen, is het goed mogelijk om concrete maatregelen voor verbetering vast te stellen. Daarnaast behandelen de bedrijven tijdens maandelijkse workshops een bepaald thema (bijvoorbeeld energie). Gemeente Wageningen heeft dit project gefaciliteerd en haar facilitair bedrijf is zelf een van de deelnemende bedrijven. De andere deelnemende bedrijven zijn; Amicon, Marin, Wijnveen Aluminiumbouw, De oude Tol, Ackermann, Vada Graphic, Peters van Ton, Numico Research, Van Swaaij en Alterra. Deze bedrijven mogen nu allen het Ecoprofit keurmerk voeren.

Samenwerking
Tijdens het Ecoprofit traject zochten bedrijven met een vergelijkbare milieuproblematiek elkaar op om onderling kennis en ervaringen uit te wisselen. Deze ondernemingen hebben laten zien dat milieu sparen geld oplevert, de efficiëntie verhoogt en de reputatie verbeterd. In Wageningen wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de relatie van bedrijven met de gemeente. Een goed voorbeeld hiervan is de vergunningverlening. Bedrijven hebben de wens om met èèn aanspreekpunt binnen de gemeente te communiceren. Gemeente Wageningen is op dit moment bezig met een integrale en transparante aanpak van vergunningverlening, om zo een betere dienstverlening naar de bedrijven te realiseren. Een goed voorbeeld van een win-win situatie.

Toekomst
Gemeente Wageningen hecht een groot belang aan verdere samenwerking met de bedrijven. Rik Eweg (portefeuillehouder natuur en milieu); ” Dit project is het bewijs dat de gemeente samen met andere partijen meer resultaten op milieugebied kan halen, dan alleen”. Frits Huijbers (portefeuillehouder economie); “Doorgaan met deze wijze van ondernemen en de verankering daarvan in het gemeentelijke economisch beleid, belooft een continue verbetering van duurzaamheid en concurrentiekracht van onze stad.” Er wordt hard aan gewerkt om een tweede ronde Ecoprofit in Wageningen mogelijk te maken.