Tuinbranche overhandigt Kamerleden Groen Brancheplan

Op donderdag 17 oktober heeft Tuinbranche Nederland het nieuwe Groen Brancheplan overhandigd aan Tweede Kamerleden van de VVD en de ChristenUnie. Hierin worden de vervolgstappen benoemd die we samen met de leden nemen voor een groene, gezonde leefomgeving voor mens en dier.

Arne Weverling, lid van de Tweede Kamer voor de VVD, ontving het Groen Branchplan uit handen van Brenda Horstra, adjunct directeur van Tuinbranche Nederland.

Carla Dik-Faber, lid van de Tweede Kamer voor de ChristenUnie, ontving het Groen Brancheplan uit handen van Toon Wurfbain, Projectleider Duurzaamheid bij Tuinbranche Nederland.

Het vierde Groen Brancheplan benoemt de vervolgstappen die Tuinbranche Nederland samen met haar leden zet voor een groene, gezonde leefomgeving voor mens en dier. Onderwerpen die in het plan worden benoemd zijn onder meer De Levende Tuin, Duurzaam Verpakken en Gewasbescherming. Arne Weverling ziet de tuinbranche als hét contact met de consument. Hij ondersteunt het vergroenen van harte en wil daar ook een bijdrage aan leveren. Er zijn vervolgafspraken gemaakt om hierin verder samen op te trekken.

Share Button