De verschuiving naar thuiswerken als gevolg van COVID-19 heeft de Nederlandse onderneming Trust sneller dan ooit doen groeien. Maar groei gaat niet zonder gevolgen voor het milieu. Daarom is Trust op een missie om meer duurzame producten en verpakkingen te leveren. Het ‘Impact report 2020-2021’ van het bedrijf geeft een impressie van de reis van Trust om eerlijke digitale accessoires de nieuwe norm te maken: Eerlijk voor mensen. Eerlijk voor de planeet. Tegen eerlijke prijzen.

“Wij zijn ons bewust van onze rol in het groeiende e-waste probleem en de energie-intensieve productie van elektronische producten. Duurzaamheid wordt niet in één dag bereikt. Het is een voortdurende inspanning, die elke dag opnieuw wordt geleverd. Hoewel we vooruitgang boeken, hebben we pas de eerste stappen gezet in onze duurzaamheidsinspanningen. We werken samen met partners uit de detailhandel, de industrie en de productiesector om slimme veranderingen door te voeren in de productie, de activiteiten en ons productassortiment.” – Rogier Volmer, CEO Trust International B.V.

ESG in het hart van de organisatie

Uit het rapport blijkt dat ESG als een belangrijke pijler in de algehele bedrijfsstrategie van Trust is verankerd. Ook heeft het bedrijf ESG opgenomen in haar doel-, visie- en missieverklaringen.
Trust erkent dat het deel uitmaakt van een sector dat een enorme transformatie moet ondergaan om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen.

In 2020-2021 werd de ESG-basislijn vastgesteld. Trust richtte zich op het verkrijgen van inzicht waar het bedrijf stond en waar het kon verbeteren.

Door dit te doen, is/heeft Trust:

  • Begonnen met het onderzoeken van levenscyclusanalyses (LCA) om de elementen te identificeren waarop het de CO2-voetafdruk van zijn producten kan verminderen (inkoop, productie, product-in-gebruik en einde-levenscyclus).
  • Een materialiteitsbeoordeling uitgevoerd met de belanghebbenden, waarvan de analyse helpt ervoor te zorgen dat het bedrijf zich concentreert op de gebieden waarop het de meest betekenisvolle impact kan hebben, alsook op de gebieden die voor de belanghebbenden het belangrijkst zijn.
  • Een proces gestart voor het meten van de impact, zowel positief als negatief, die de onderneming – evenals de waarde van haar activiteiten in de keten – op de samenleving heeft.

Doelstellingen gebaseerd op de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG)

Om de impact te maximaliseren, moesten prioriteiten worden gesteld. Trust heeft dit gedaan door drie SDG-doelstellingen te selecteren waarop zij de grootste onmiddellijke impact kan hebben:

Trust heeft de ambitie om in 2040 circulair te zijn. Trust gelooft in de noodzaak van een circulaire economie, waarin afgedankte producten worden ingezameld en gerecycled tot grondstoffen voor de productie van nieuwe producten. De inspanningen zijn gericht op:

  • Verwijderen waar het kan
  • Verminderen waar het niet kan
  • Recyclen van wat overblijft

Deze inspanningen hebben geleid tot een gemiddelde plasticvermindering per verpakking van meer dan 37% in FY 2020-2021.

In juni 2021 introduceerde Trust de eerste van vele toekomstige producten van gerecycled materiaal: de GRS-gecertificeerde Atlanta Laptoptas ECO, gemaakt van 18 gerecyclede PET-flessen.

Trust streeft ernaar om in 2030 klimaatneutraal te zijn, in de overtuiging dat de verantwoordelijkheid verder reikt dan de directe bedrijfsactiviteiten, en de hele levenscyclus van het product omvat. Het grootste deel van de milieu-impact van Trust is indirect, via de producten die door productiepartners en leveranciers aan klanten worden verkocht.

Ter ondersteuning van SDG8 doet Trust haar uiterste best om een omgeving te creëren waarin medewerkers van alle leeftijden en achtergronden zich veilig voelen en zich kunnen ontplooien.
In 2020-2021 zijn veel instrumenten en activiteiten geïntroduceerd die bijdragen aan de ontwikkeling, gezondheid en betrokkenheid van werknemers.

Maar de verantwoordelijkheid gaat verder dan het personeel van Trust. Trust zet zich ook in voor goede arbeidsomstandigheden bij productiepartners. Daartoe is een gedragscode voor leveranciers opgenomen als contractuele voorwaarde om zaken te doen met Trust. In het boekjaar 2020-2021 voerde het bedrijf 45 audits uit.

Download het ‘Impact report 2020-2021′ van Trust