Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) presenteert het nieuwe trendrapport van de sector Mobiliteit, Transport, Logistiek en Maritiem (MTLM). SBB verzamelt en stelt relevante arbeidsmarktinformatie beschikbaar over trends en ontwikkelingen per sector op de arbeidsmarkt. Ook zorgt SBB onder andere voor het opstellen en onderhouden van de diploma-eisen voor het gehele mbo-onderwijs. In de trendrapporten worden per sector de trends beschreven op mega-, macro- en microniveau. Binnen het marktsegment transport & logistiek, onderdeel van de sector MTLM, is een aantal interessante trends te onderscheiden.

De veranderingen op de arbeidsmarkt gaan snel en hebben niet alleen gevolgen voor de context en de inhoud van beroepen, maar ook voor het aantal beroepsbeoefenaars en het ontstaan van nieuwe functies. Met trendonderzoeken achterhaalt SBB wat de ontwikkelingen betekenen voor het werkveld waar in het beroepsonderwijs voor wordt opgeleid en wat dit betekent voor de benodigde vaardigheden en taken van de toekomstige beroepsbeoefenaar.

Het trendrapport MTLM omvat de marktsegmenten mobiliteit, carrosserie, transport & logistiek, luchtvaart, maritiem en rail. De belangrijkste trends omtrent transport & logistiek worden hieronder uitgelicht.

Snelle groei e-commerce

In tegenstelling tot de totale detailhandelsomzet, verdubbelt de omzet in de e-commerce tot 2025 ten opzichte van 2018. Dit betekent een toename van circa 15.000 bezorgers. De ontwikkeling binnen de e-commerce leidt ertoe dat het aantal verzendingen groeit en dus ook het aantal vervoerbewegingen. Bekwaamheid in e-commerce betreft vooral het managen van de aanhoudende groei, samen met een goede planning, performance en prognoses. Van de medewerkers vraagt dit meer kennis van data en de mogelijkheden om die te verwerken.

Emissieloze voertuigen

In veel sectoren en marktsegmenten is de roep om duurzame alternatieven groot, zeker in navolging op het klimaatverdrag van Parijs. Daarin werd toegezegd dat in 2030 de uitstoot van broeikasgassen met minstens 40 procent verminderd wordt ten opzichte van 1990. Voor de transport en logistieke sector ligt er een grote opgave in het ontwikkelen en implementeren van de combinatie van nieuwe technologieën en brandstoffen, gedragsverandering en logistieke optimalisatie.

Transport en Logistiek Nederland (TLN) ziet dan ook graag dat vanaf 2025 nieuwe vrachtauto’s in de Nederlandse binnensteden rijden die geen CO2-uitstoot meer hebben. Vrachtvervoer gaat dan elektrisch, door vrachtauto’s en busjes die met een accu, of met een waterstoftank rijden. Voor vervoer buiten de steden ziet TLN graag dat voertuigen zo weinig mogelijk CO2 uitstoten; voor lange afstanden is elektrisch rijden nog niet mogelijk namelijk. Voor deze duurzame veranderingen is veel kennis en inzicht nodig van de beroepsbeoefenaar. Tevens moet er kennis opgedaan worden voor het gebruik van de nieuwe type elektrische (kleine) voertuigen.

Trendmethodiek

Voor de trendrapporten heeft SBB een trendmethodiek opgezet bestaande uit het verzamelen van informatie, expert interviews en validatiesessies met de SBB adviseurs praktijkleren. Met het constant ophalen van trendinformatie zorgt SBB ervoor dat het trendonderzoek geen momentopname is maar een dynamisch proces, waarbij signalen over trends en nieuwe ontwikkelingen continu met elkaar worden gedeeld. Vanuit de trendonderzoeken wordt onder andere achterhaald wat de ontwikkelingen betekenen voor het opleiden van vakmensen in het beroepsonderwijs. De trendinzichten dienen als basis voor het vernieuwen van kwalificatiedossiers, beroepenonderzoek, doelmatigheidsrapportages, het opstellen van branchebeelden, arbeidsmarktverkenningen en ter inspiratie voor het toekomstbestendig maken van het opleidingsaanbod.

Lees het rapport hier online