Elke dag gaan er in de wereld miljoenen mensen met honger naar bed. Elke vijf seconden sterft een kind van de honger of een daaraan gerelateerde oorzaak. Terwijl onze planeet meer dan genoeg voedsel produceert om de gehele wereldbevolking te voorzien, zijn logistieke beletsels één van de fundamentele problemen om het voedsel bij de mensen te krijgen die dit het meest nodig hebben. Als één van de meest vooraanstaande logistieke bedrijven ter wereld beschikt TPG over de expertise om de activiteiten van het WFP te ondersteunen en, zij het op bescheiden wijze, te helpen bij de bestrijding van de honger. TPG wil met zijn kerncompetenties een bijdrage leveren en de mogelijkheden van het WFP verder verbeteren.

Na zorgvuldig onderzoek van verschillende opties heeft TPG voor een samenwerking met het WFP gekozen. Naast haar hoofdtaak op het gebied van voedselhulp is het WFP de logistieke tak van de Verenigde Naties. Het WFP en TPG bezitten een vergelijkbare know-how op het gebied van zowel transport als logistiek en delen dezelfde waarden ten aanzien van snelheid, betrouwbaarheid en efficiency. Beiden hebben een organisatiecultuur die gericht is op resultaten. Het WFP heeft bovendien van alle grote VN-organisaties de laagste overheadkosten, zodat van elke dollar die binnenkomt bijna 91 cent besteed kan worden aan de aankoop en levering van voedsel aan hongerigen. Ten slotte zijn TPG en het WFP beiden wereldwijd actief.

Gebruik makend van de expertise van de dochterondernemingen Koninklijke TPG Post, TNT Express en TNT Logistiek, zal de samenwerking tussen TPG en het WFP zich richten op een vijftal initiatieven: noodhulp, logistieke samenwerking, transparantie en accountability, een voedsel-op-school-campagne en fondsenwerving. Dit zijn volgens het WFP en TPG de gebieden waarin de samenwerking het meest effectief en passend is. TPG zal in het eerste jaar van het samenwerkingsverband EUR 5 miljoen aan het WFP ter beschikking stellen in een mix van expertise en financiële middelen.

Behalve het helpen bij de verbetering van het hulp- en ontwikkelingswerk van het WFP zal TPG ook voordeel hebben van de samenwerking. TPG is zich bewust dat zijn ‘stakeholders’ – aandeelhouders, klanten, medewerkers en overheid – steeds scherper kijken naar zowel sociale als economische aangelegenheden. Naar verwachting zal het samenwerkingsprogramma de trots en de reputatie van het bedrijf versterken. Met dit charitatief initiatief, het grootste dat ooit door TPG is ondernomen, doet het bedrijf een beroep op zijn drie divisies en het enthousiasme van zijn 148.000 medewerkers om de grootste van alle logistieke uitdagingen aan te gaan: helpen bij het voeden van de wereld.

Peter Bakker, voorzitter Raad van Bestuur van TPG, gelooft sterk in het principe van ‘people, planet, en profit’ en heeft zich persoonlijk nadrukkelijk ingezet voor het samenwerkingsprogramma. ‘Voor iedereen die de beelden van verhongerende mannen, vrouwen en kinderen op TV heeft gezien, is het vanzelfsprekend dat wij iets zouden moeten doen om te helpen’, aldus Peter Bakker. ‘Door de mensen van TPG samen te brengen kunnen wij onze kennis op het gebied van post, express en logistiek inzetten voor dezelfde goede zaak: hongerige mensen helpen. Wij kunnen, door onze expertise, systemen en mensen aan het WFP ter beschikking te stellen, mensen in crisissituaties of wanhopige hongersnood overal ter wereld te hulp schieten. Op de langere termijn zullen wij ook kijken naar de mogelijkheden om het samenwerkingsverband uit te breiden tot andere VN-instellingen of wereldwijde humanitaire organisaties.’

‘Ik ben ervan overtuigd dat wij gezamenlijk werkelijk iets groots kunnen bereiken – een krachtig samenwerkingsverband dat voordelen heeft voor alle betrokkenen’, aldus James Morris, Executive Director van het WFP. ‘De samenwerking met TPG is voor het World Food Programme één van de beste dingen die ons konden overkomen. De regering van Nederland is sinds jaar en dag één van de sterkste voorvechters van het WFP, en TPG is, als wereldwijd opererend bedrijf met een hoofdkantoor in Nederland, opnieuw een voorbeeld van de buitengewone betrokkenheid van het Nederlandse volk.’

TPG
TPG N.V. verleent wereldwijd, onder de twee merknamen TNT en Koninklijke TPG Post, een breed scala aan post-, express en logistieke diensten. De onderneming heeft ruim 148.000 medewerkers in 60 landen en is in meer dan 200 landen actief. De omzet in 2001 bedroeg EUR 11,2 miljard, en is in de eerste negen maanden met 4,8% gestegen. TPG N.V. is genoteerd aan de beurzen van Amsterdam, New York, Londen en Frankfurt.

World Food Programme
Het WFP is de ‘frontlijn’ organisatie van de Verenigde Naties op het gebied van de bestrijding van de honger in de wereld. Het WFP is de logistieke tak van de Verenigde Naties, die zorgt voor het vervoer en het beheer van hulp ten behoeve van zusterinstellingen en de NGO’s overal ter wereld in tijden van humanitaire crises.
Het WFP levert noodvoedselhulp voor mensen in crisissituaties, zoals oorlog en natuurrampen, en bestrijdt met voedselhulp de langzame, wrede hongersnood waar miljoenen arme mensen in grote delen van de wereld onder lijden. In 2001 bracht het WFP voedsel naar 77 miljoen mensen in 82 landen. Het WFP is bovendien de grootste leverancier van schoolmaaltijden voor arme kinderen in de wereld. Elk jaar profiteren meer dan 15 miljoen kinderen van deze voedselhulp. Het WFP gebruikt schoolmaaltijden om de kinderen naar de scholen te trekken, zodat zij in ieder geval één gezonde maaltijd per dag krijgen en bovendien de kans krijgen te leren.