Tork, Papyrus en De Graaf Security zijn een samenwerkingsverband aangegaan die een stap verder gaat dan papier recycling alleen. Onder de naam Paper for Paper zorgen zij voor het hele circulaire proces: van het inzamelen van het oud papier tot het terugbezorgen van het daaruit gerecyclede, nieuwe papier. Oude dossiers komen dus terug als nieuw kantoorpapier of nieuw hygiënepapier.

Papierrecycling is niet nieuw, wel een totaalconcept waarbij oud papier rechtstreeks wordt hergebruikt. Hergebruik van grondstoffen is belangrijk vandaag de dag, want grondstoffen worden schaarser en de winning daarvan gaat ten koste van het milieu. Steeds meer bedrijven zijn zich hiervan bewust. Zij kiezen daarom vaker voor duurzaam ondernemen door afval te scheiden, te recyclen en te hergebruiken. Paper for Paper is ontstaan vanuit deze nieuwe koers en heeft het circuleren van de grondstof papier eenvoudig gemaakt.

Samen sterk in het circulaire proces

Eenvoudig, omdat drie bedrijven met elk hun eigen expertise, de krachten hebben gebundeld. De Graaf Security, leverancier van archiefdiensten, verzorgt het inzamelen, verwerken en gecertificeerd vernietigen van oud papier. Tork, marktleider in Europa op het gebied van hygiëneproducten en -diensten, regelt de recycling van oud papier naar hygiënepapier. Papyrus, de eerste papiergroothandel met een CO2-neutraal certificaat en vertegenwoordig in 22 landen in Europa, draagt zorg voor de recycling van het oude papier naar nieuw kantoorpapier.

Paper for Paper heeft inmiddels meerdere partners die het circulaire proces van a tot z organiseren. Deze partners zorgen voor de afvoer van het oude en de aanvoer van het nieuwe papier. Bedrijven die lid worden van Paper for Paper worden zo ontzorgd.

Milieubesparingen

Maar ook het milieu wordt gespaard, want door papier te recyclen worden minder bomen gekapt, is er minder water- en energieverbruik bij de productie van het papier en is er daardoor minder CO2-uitstoot. Bovendien wordt het inzamelen en aanvoeren van het papier zo efficiënt mogelijk ingepland, zodat het effect van transport tot een minimum beperkt blijft.

Leden van Paper for Paper ontvangen jaarlijks een bomenrapportage waarin hun milieubesparingen zijn opgenomen. Daarnaast ontvangen zij divers ander communicatiemateriaal om hun duurzaamheidsboodschap uit te dragen.

Leden van Paper for Paper

Een van die leden is de gemeente Haarlem die in het kader van het programma ‘Haarlem klimaatneutraal in 2030’ alvast de eigen organisatie klimaatneutraal heeft ingericht. Hoofd Facilitaire Dienstverlening Hetty Koopman is zeer tevreden over de dienstverlening van Paper for Paper: “Wij hebben net een hele verhuizing achter de rug. De nieuwe panden moesten volledig worden ingericht. Daarbij moest er ook op sanitair gebied van alles gebeuren en dat is keurig verlopen. Ook als wij om iets extra’s vragen zoals bijvoorbeeld een extra container, wordt dat altijd heel snel door Paper for Paper geregeld.”

Onlangs is ook de gemeente Drechterland bij de verhuizing naar een nieuw, duurzaam pand tot Paper for Paper toegetreden. Gemeenten gaan voor duurzaam. Datzelfde geldt voor bedrijven.

Ontwikkelingen

Het circulaire initiatief van Paper for Paper is begonnen in 2012 en nog volop in ontwikkeling. Zo is Paper for Paper sinds kort ook gestart met het ophalen van koffiebekers om deze in te zetten als grondstof voor nieuwe producten. Alle informatie en ontwikkelingen zijn te vinden op www.paperforpaper.nl.