KLM Royal Dutch Airlines, Royal Schiphol Group, Airbus, Koninklijke NLR en TU Delft gaan een intensieve samenwerking aan om de technologische ontwikkeling naar klimaatneutraal vliegen in 2050 te realiseren. Om de start van het gezamenlijke initiatief Flying Vision te markeren, tekenden de vijf partijen maandagavond 11 april een samenwerkingsovereenkomst.

Klimaatverandering is een realiteit. Hoewel luchtvaart een grote bijdrage levert aan de welvaart en het welzijn van mensen over de hele wereld, draagt ze ook bij aan klimaateffecten. Zonder actie zal die bijdrage exponentieel toenemen. Om de internationale ambitie van een volledige klimaatneutrale luchtvaart in 2050 te realiseren, zijn snellere en radicalere veranderingen noodzakelijk. Tim van der Hagen, rector magnificus en voorzitter van het College van Bestuur van de TU Delft: ‘Wij geloven dat klimaatneutraal vliegen in 2050 mogelijk is. Maar om deze ambitie te laten slagen is samenwerking op technologische oplossingen voor duurzame luchtvaart tussen de academische wereld, kennisinstellingen, industrie en overheid cruciaal. Deze samenwerking met topspelers uit de luchtvaartsector kan dienen als een snelkookpan voor innovaties om de transitie naar duurzame luchtvaart te versnellen.’

Open en innovatief

Het Flying Vision initiatief streeft er naar een open innovatief ecosysteem te ontwikkelen. Dat betekent dat de betrokken partijen technologische doorbraken en nieuwe kennis met anderen delen en dat iedereen die wil bijdragen aan het verduurzamen van de luchtvaart zich hierbij aan kan sluiten.

De samenwerking zal zich onder andere richten op: het ontwikkelen van nieuwe typen vliegtuigen die zeer energiezuinig zijn; het gebruik van 100% duurzame energie; klimaatneutrale logistieke operaties van de luchtvaart en de implicaties van duurzame luchtvaart voor de passagier. Ook het stimuleren van ondernemerschap en het opleiden van nieuw talent is een belangrijke pijler.

Holistische aanpak en fysieke ontmoetingsplaats

Doordat de vijf grondleggers van Flying Vision complementair aan elkaar zijn en ieder een specifiek onderdeel van de luchtvaartketen vertegenwoordigt, wordt er niet alleen naar deeloplossingen gekeken maar kan er gewerkt worden aan geïntegreerde oplossingen voor de gehele luchtvaart. De overgang naar duurzame brandstoffen is bijvoorbeeld een uitdaging die de hele keten raakt en dus in gezamenlijkheid sneller aangepakt kan worden. Het delen en gezamenlijk ontwikkelen van kennis staat op deze manier centraal en versnelt het innovatieproces. Deze holistische manier van samenwerken gebeurt nog niet op grote schaal in de internationale luchtvaartsector.

Om de samenwerking nog verder te bevorderen is de TU Delft voornemens een fysieke werk- en ontmoetingsplek op haar campus te realiseren waar studenten, onderzoekers, start-ups en R&D-medewerkers van bedrijven elkaar kunnen treffen. De verwachting is dat deze locatie eind 2022 geopend zal worden.

Nieuwe generatie luchtvaartdeskundigen

Voor kennisinstellingen als de TU Delft en NLR is een belangrijke rol weggelegd in het verduurzamen van de luchtvaart door het inbrengen van de nieuwste wetenschappelijke kennis. Daarnaast is TU Delft verantwoordelijk voor het opleiden van het nodige talent van de toekomst. Het Flying Vision-initiatief dient dus niet alleen als een kraamkamer voor start-ups en technologische doorbraken, maar ook voor de nieuwe generatie luchtvaartdeskundigen. Henri Werij, decaan faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek van de TU Delft,’ Duurzaamheid moet in het DNA van de huidige en komende generatie van ingenieurs zitten die wij opleiden ten dienste van een betere wereld en dit moet vervolgens fungeren als cruciale katalysator voor het realiseren van onze ambitieuze en essentiële doelen voor de luchtvaart’.

Foto: Mr. P. Elbers (KLM), Mr. G. Faury (Airbus), Mr. H. Werij (TU Delft), Mr. M. Peters (NLR), Mr. D. Benschop (Royal Schiphol Group)