Vanochtend kondigde een groep leidende CEO’s aan dat hun bedrijven zijn aangehaakt bij de UN Race to Zero. Dit is de wereldwijde campagne van de Verenigde Naties om niet-overheid actoren te activeren om rigoureus en onmiddellijk stappen te zetten wereldwijde emissies te halveren in 2030 en op tijd een gezonde en eerlijke emissievrije aarde te realiseren. De belofte werd gemaakt tijdens het CEO ontbijt voorgezeten door bedrijfsbestuurder en influencer Mr. Paul Polman. De bedrijven FrieslandCampina, Eneco, Havenbedrijf Rotterdam, Nederlandse Spoorwegen, Compass Group Nederland, Randstad, Vebego en Rabobank waren aanwezig bij het evenement en ondertekenden de verklaring. Deze bedrijven zijn gecommiteerd aan de Business Ambition for 1.5⁰C belofte van het Science Based Targets initiative (‘SBTi’), of de Net-Zero Banking Alliance. Beide initiatieven zijn formele partners van de Race to Zero campagne.

De bedrijven hebben beloofd om ambitieuze tussentijdse op wetenschap gebaseerde doelen te stellen in lijn met het 1.5°C-scenario, en/of om uiterlijk 2050 net-zero emissies wereldwijd uit te stoten. Ze realiseren zich dat meer ambitie nodig is om de steeds zichtbaar wordende en concrete gevaren van klimaatverandering te bevechten, en met deze commitment beloven ze hun emissiereductie te versnellen.

Het CEO ontbijt werd georganiseerd in de ochtend van de speciale 20ste jubileumeditie van het Nationaal Sustainability Congres (NSC), tevens de voorlaatste dag van de grote VN Klimaattop in Glasgow (COP26). Het congres is het langst bestaande duurzaamheidscongres ter wereld.
Het doel van dit CEO ontbijt was om nog meer momentum te genereren rondom de transitie naar een emissievrije economie, en om nationale overheden op COP26 een duidelijk signaal te geven dat het bedrijfsleven, net als veel steden, regio’s en investeerders, de Parijs doelen willen halen. Het ontbijt werd georganiseerd door Global Compact Network Netherlands, en de NSC-organisatoren Van der Molen E.I.S., CKC Seminars en Sustainalize (ERM Group). De catering werd verzorgd door Famous Flavours.

Business Ambition for 1.5°C

Business Ambition for 1.5°C is een campagne geleid door SBTi in samenwerking met United Nations Global Compact en de We Mean Business Coalition. Het is een urgente oproep tot actie van een wereldwijde coalitie van VN-organisaties en bedrijven, in partnerschap met de Race to Zero. Tot nu toe hebben meer dan 950 bedrijven de Business Ambition for 1.5°C commitment ondertekend. De emissiereductie doelen die deze bedrijven zetten worden onafhankelijk gevalideerd door technische experts van SBTi.