De Engelstalige elektronische toolkit ‘Managing Legal Risks’ is op www.vbdo.nl in te zien. De kit zorgt voor een uitgebreid overzicht en een checklist waarmee ondernemingen deze risico’s kunnen achterhalen en voorkomen. De VBDO heeft samen met adviesbureau CREM onderzoek gedaan en de toolkit ontwikkeld. Het project is tot stand gekomen met financiële steun van SenterNovem.

Aanleiding

Producten worden vaak in een ander deel van de wereld verkocht dan waar ze gefabriceerd zijn. Bedrijven met hun toeleveranciers vormen het middelpunt van deze waardecreatie. Deze wereldwijde activiteiten dragen bij aan de waardecreatie, maar vormen tegelijkertijd een risico. Bedrijven hebben niet het complete overzicht over hun handelsketen.

“Wanneer een bedrijf of een van haar toeleveranciers zich bijvoorbeeld niet houdt aan lokale wetgeving, kan dat een grote impact hebben op onder andere de financiële situatie en de merkwaarde van het bedrijf. Minimale risico’s en betere handelingsperspectieven vergroten de duurzaamheid, transparantie en winstgevendheid van een bedrijf,” aldus Giuseppe van der Helm, directeur VBDO.