In de studie is bewust gekeken naar bestaande bedrijfsmodellen, die kansen bieden voor een geslaagde inbedding van het concept van sleutelvoorraden, ook bij kleinere organisaties. Het idee hierachter is dat het -meeliften’ op een bestaand model gunstig is bij het motiveren van organisaties, in ieder geval gunstiger dan het introduceren van een geheel nieuw model. Beschreven is onder andere Total Quality Management (incl. INK-model).

Het rapport, opgesteld door ing. J. Blaauwbroek MBA, is in mei 2001 verschenen en is gratis te bestellen via 070-339 4117 onder kenmerk -publicatie milieustrategie nr. 2001-01′.

Volg de link voor de samenvatting van het rapport.