TNT behaalde een totale score van 95 van de in totaal mogelijke 100, een verbetering ten opzichte van de score van 92 van vorig jaar. TNT bereikte bovendien de hoogste score in twee van de dimensies van de index, te weten de economische en sociale aspecten, en realiseerde een verbetering ten opzichte van vorig jaar ten aanzien van de score voor milieucriteria.

Daarnaast behaalde TNT in de supersector “Industrial Goods and Services” de hoogste score in 12 van de 16 criteria van de index. In de categorieën Environmental Reporting, Climate Strategy, Occupational Health & Safety, en Social Reporting realiseerde TNT voor het eerst een score van 100%. In de categorieën Risk and Crisis Management, Code of Conduct and Compliance, Customer Relationship Management, Fuel Efficiency, Human Capital Development en Talent Attraction & Development handhaafde TNT een score van 100%.

“We zijn er buitengewoon trots op dat we onze toppositie in de Dow Jones Sustainability Index hebben gehandhaafd”, aldus Peter Bakker, CEO van TNT. “Deze onderscheiding is des te meer bijzonder in het licht van de moeilijke economische situatie. Het is een erkenning van de bestendigheid van de inzet op het gebied van duurzaamheid van onze TNT-teams wereldwijd, en ik wil hen dan ook in het bijzonder hiervoor bedanken. We laten hiermee onze klanten zien dat we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid uitermate serieus nemen.”

De wereldwijde DJSI-classificatie is gebaseerd op de ICB-classificatie in supersector, sector, en subsector. Alle ondernemingen in de DJSI World beursgenoteerde ondernemingen worden toegewezen aan een van de 58 DJSI-sectoren op grond van hun belangrijkste bron van omzet. TNT valt onder de sector “Industrial Transportation”, die deel uitmaakt van de supersector “Industrial Goods and Services.”