De aanschaf van aardgaswagens is een volgende fase in de overgang op CO2-neutraal groen gas en past hiermee binnen de Planet Me – ambitie van TNT om het eerste post- en expressbedrijf ter wereld te worden dat emissievrij opereert.

Groen Gas

Groen gas kan afkomstig zijn van organisch afval van stortplaatsen, waterzuiveringsinstallaties, plantenresten en dierlijke mest. Onder zuurstofloze omstandigheden wordt het organische afval door bacteriën omgezet in gas. Wanneer dit gas wordt opgevangen en tot aardgaskwaliteit wordt opgewerkt kan het worden geïnjecteerd in het reguliere gasnet en wordt het ook wel ‘groen gas’ genoemd. Het voordeel van groen gas boven aardgas is dat het volledig CO2-neutraal is en dus geen bijdrage levert aan de opwarming van de aarde (het broeikaseffect). Verder heeft groen gas alle gunstige eigenschappen van aardgas, het heeft een zeer schone verbranding en is relatief goedkoop.

Postauto’s op Groen Gas

De bestelauto’s zijn van het merk Volkswagen type Caddy en Fiat type Doblo. De voertuigen worden voornamelijk ingezet in het noordoosten van Nederland, omdat daar de meeste aardgasvulpunten zijn. Volkswagen-importeur Pon laat alle nieuw geleverde aardgasvoertuigen gedurende 90.000 km per voertuig op groen gas rijden.

Duurzaam wagenpark

TNT Post streeft ernaar om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen door de diverse mogelijkheden op dit gebied te onderzoeken. Naast de aanschaf van aardgasauto’s experimenteert TNT Post ook met elektrische scooters van verschillende leveranciers. De resultaten van deze pilot zijn eind 2009 beschikbaar. Daarnaast heeft TNT Post Pakketservice onlangs 240 busjes vervangen door Volkswagen Crafters met een Euro 5 motor en roetfilter. Euro-5 motoren zijn de schoonste motoren die op dit moment in de EU verkrijgbaar zijn en die voor bestelbusjes pas sinds enkele maanden op de markt zijn. De chauffeurs van TNT Post nemen ook jaarlijks deel aan de internationale zuinig-en-veilig-rijden-wedstrijd ‘Drive Me Challenge’ van TNT N.V. Het bedrijf probeert hiermee ook het rijgedrag van de chauffeurs te beïnvloeden door met een paar simpele rijtechnieken zowel het brandstofverbruik als de verkeersveiligheid te verbeteren.