Elektrische vrachtwagens zullen de komende jaren goedkoper worden dan dieselvarianten, terwijl ze even ver kunnen rijden en evenveel vervoeren. Dat blijkt uit een studie van het Nederlandse onderzoekscentrum TNO.

Transport & Environment heeft in samenwerking met Agora Verkehrswende de onafhankelijke onderzoeksorganisatie Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) een onderzoek uit te voeren. In het rapport van TNO wordt voor alle EU-landen en het Verenigd Koninkrijk de technisch-economische haalbaarheid beoordeeld van het bereiken van 100% emissievrije voertuigverkoop voor stedelijke en regionale bezorg- en langeafstandsvrachtwagens. Uiteindelijk beantwoordt het de vraag of en hoe snel Europa naar 100% nulemissie kan gaan voor de verkoop van nieuwe vrachtwagens.

Het TNO-rapport vergelijkt de Total Cost of Ownership (TCO) van diesel, BEV’s en FCEV’s en gaat na wanneer nulemissie-alternatieven goedkoper worden om te bezitten en te gebruiken. Operationele vereisten – zoals voldoende rijbereik, geen extra tijdverlies door opladen of tanken, en vergelijkbare laadvermogens – zijn ook belangrijke voorwaarden voor vervoerders bij de overstap naar nulemissietrucks, en werden in de analyse meegenomen.

Uit het TNO-rapport blijkt dat het mogelijk is om alle nieuwe vrachtwagens kosteneffectief en op tijd volledig over te schakelen op nulemissie om de Europese klimaatdoelstellingen te halen. Alle nieuwe stedelijke, regionale en langeafstandstrucks kunnen tegen 2035 op alle Europese markten emissievrij zijn, waarbij sommige nationale markten, zoals in Noord-Europa, naar verwachting nog sneller zullen gaan. Alle nieuwe verkopen in die segmenten zullen een lagere TCO hebben in vergelijking met diesel, terwijl ze dezelfde mogelijkheden bieden wat betreft actieradius, laadvermogen en rijtijden.

Voor vrachtwagens voor stadsbezorging is het potentieel voor het gebruik van ZEV’s nu al zeer groot. Meer dan 70% daarvan is momenteel goedkoper in eigendom en gebruik en voldoet aan de operationele behoeften. Het ZEV-gebruikspotentieel van regionale bestelwagens zal snel toenemen tot 90% halverwege het decennium. Zowel stedelijke als regionale bestelwagens zullen tegen 2030 nagenoeg 100% bereiken.

Vrachtwagens voor lange afstanden zullen aanvankelijk minder snel toenemen, maar snel groeien tot 80% in 2026 en 99,5% in 2030. De marktpenetratie in het langeafstandssegment bestaat bijna uitsluitend uit BEV’s. FCEV’s hebben een consistent hogere TCO dan diesel in de jaren 2030 en zijn goed voor slechts 0,1% van de langeafstandsverkoop (0,02% van de totale vrachtverkoop), maar verslaan diesel in een paar landen met extreem grote afstanden en lage waterstofkosten.

Wanneer alle vrachtwagens voor stadsvervoer, regionale levering en langeafstandsvervoer worden samengevoegd, bedraagt het penetratiepotentieel van ZEV’s 99,6% in 2030 en 99,8% in 2035. Dit betekent dat vrijwel alle nieuwe vrachtwagens al tegen 2035 uit kosten- en operationeel oogpunt kunnen overschakelen op emissievrije voertuigen. Slechts een zeer klein deel van de verkoop van langeafstandstrucks met gebruikssituaties voor extreem lange dagelijkse afstanden blijft in 2035 gunstig voor diesel. Door gewoon een extra stop in te lassen om overdag op te laden, zou de balans ook in die gebruikssituaties doorslaan naar BEV. Aangezien BEV’s een veel lagere TCO hebben dan dieseltrucks, zou dit nog steeds kostenefficiënter zijn dan vasthouden aan de dieseltruck, zelfs wanneer rekening wordt gehouden met de kleine extra rusttijd.