Het melklab van Those Vegan Cowboys heeft een belangrijke mijlpaal bereikt: de productie van kaas met caseïne, zonder dat er een levende koe aan te pas is gekomen. Those Vegan Cowboys, opgericht door de grondleggers van De Vegetarische Slager, maken met hulp van precisie  fermentatie zuivel identieke caseïne. Dit melkeiwit maakt kaas kazig. De eerste kazen zijn nu gepresenteerd, gemaakt door de roestvrijstalen koe Margaret.

Jaap Korteweg, CEO van Those Vegan Cowboys, gaf het project bij aanvang een 5% kans van slagen. ‘’Onze collega’s op het lab hebben goed werk verricht en daarom hebben we nu Margaret’s eerste kazen. Maar we zijn er nog niet: we moeten verder met de opschaling en onderzoeken hoe we de micro organismen efficiënter laten werken. Net zoals dit ooit is gebeurd met de levende melkkoe die oorspronkelijk 1000 liter produceerde en nu 10.000 liter.’’

CEO Jaap Korteweg met Margaret, de mascotte van Those Vegan Cowboys

Precisie fermentatie trekt de aandacht van wetenschappers, investeerders en overheden als oplossing voor de voedselproblematiek bij een groeiende wereldpopulatie. Tastbare resultaten zijn echter nog schaars. De kazen die nu met microbiële caseïne zijn gemaakt, vormen een echte mijlpaal. Project director Will van den Tweel: ‘’Dankzij de caseïne, gemaakt met onze roestvrijstalen koe, kunnen we in potentie iedere soort kaas maken. Met dezelfde textuur, smaak en voedingswaarden als de kaas zoals we hem kennen. Maar dan vele malen duurzamer en volledig zonder dieren.´´ Kaas gemaakt met hulp van precisie fermentatie verbruikt naar verwachting slechts een vijfde van het land en water dat reguliere kaas gebruikt. Daarnaast reduceert de nieuwe productiewijze op dezelfde schaal de uitstoot van CO2.

Wanneer kunnen we de kaas proeven?

Het productieproces van kaas zonder koe is nieuw. Daarom gaat de kaas van Those Vegan Cowboys een traject door om de voedselveiligheid aan te tonen. Dit kan enkele jaren duren. De kaas van Margaret ligt voorlopig dus nog niet in de supermarkt. Naast dit traject werken de cowboys de komende jaren aan opschaling en de ontwikkeling van verschillende soorten kaas. Op termijn willen Those Vegan Cowboys gras als basis gebruiken.

Perspectief voor boeren

Jaap Korteweg, zelf negende generatie boer, gelooft sterk dat de komst van de roestvrijstalen koe mogelijkheden biedt voor de traditionele melkveehouders. ‘’Ik zie het als een logische volgende stap. Van het handmelken, naar het gebruiken van machines om de koeien te melken, naar een geautomatiseerde melkmachine, tot de enige echte melkrobot: Margaret. We zullen op termijn gras gebruiken als startpunt van onze kaas. Melkveehouders beschikken over de graslanden. Door hun levende have te vervangen door een efficiëntere roestvrijstalen exemplaar, kunnen  we een groot deel van het landbouwareaal teruggeven aan de natuur. En alle monden blijven voeden. We werken graag samen.’’