Het onderwerp energie staat hoog op de boardroomagenda, met als thema’s duurzaamheid, kostenbeheersing en innovatie. Dat blijkt uit een onderzoek dat Management Scope en Nuon uitvoerden onder Nederlandse ceo’s.

Bij twee op de drie bedrijven staat energie inmiddels op de agenda van de board. De verwachting is dat dat de komende jaren niet zal veranderen. Dat is een van de belangrijkste uitkomsten uit een onderzoek dat Management Scope deze zomer, in samenwerking met Nuon, hield onder ceo’s. Gevraagd naar de belangrijkste aspecten rond het agendapunt energie, noemde 93 procent van de respondenten ‘duurzaamheid’, 86 procent ‘kostenbeheersing’ en de helft ‘innovatie’. De meeste aandacht van de respondenten gaat dus uit naar duurzaam omgaan met energie. Daarmee keren we in feite terug naar de situatie van vóór 2008. Want vanaf het begin van de crisis in 2008 tot nu, de ‘zeven magere jaren’, keken bedrijven vooral naar het kostenaspect van hun inkoop en verbruik van energie. In die periode verzwakte de positie van de mvo-manager in de meeste organisaties.

Lees het volledige artikel