Om de verduurzaming van productieketens te versnellen, hebben de organisaties The Sustainability Consortium (TSC) en Questionmark een samenwerkingsverband gesloten om het meten van de duurzaamheid van consumentenproducten te harmoniseren. Questionmark gaat de wereldwijd gestandaardiseerde vragenlijsten van TSC integreren in haar eigen meetinstrument.

Questionmark is wereldwijd de eerste non-profit organisatie die het TSC-instrument inzet om consumenten te helpen bij het maken van bewustere keuzes. Koen Boone, directeur Europa van TSC: “De samenwerking tussen Questionmark en TSC betekent dat bedrijven minder last gaan hebben van de vele verschillende vragenlijsten over de duurzaamheid van hun productieprocessen. Daarnaast is het fantastisch dat dit door de wetenschap ontwikkelde instrument breder wordt toegepast, zoals voor deze consumenten app. Als consumenten steeds bewuster boodschappen gaan doen, zullen bedrijven ook sterker gemotiveerd raken om hun producten te verduurzamen. Bedrijven die al participeren in TSC geven afzonderlijk toestemming voor het gebruik van hun data voor dit doel en ik verwacht dat ze de voordelen van harmonisatie wel inzien. ”

Wereldwijd standaardiseren communicatie duurzaamheid consumentenproducten

Voor Questionmark is deze samenwerking een stap verder in het integreren van bestaande standaarden en meetinstrumenten in haar methodiek. Zo wordt het voor bedrijven steeds makkelijker om informatie aan te leveren voor de productranking. Charlotte Linnebank, directeur: “Questionmark wil de drempel voor bedrijven om transparant te zijn over de duurzaamheid van hun productieprocessen zo laag mogelijk maken. TSC helpt hierbij door het wereldwijd standaardiseren van de communicatie over de duurzaamheid van consumentenproducten.”

TSC heeft een wetenschappelijk en wereldwijd geharmoniseerd meetinstrument ontwikkeld

Het in 2009 opgerichte TSC is een wereldwijde samenwerking van universiteiten, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Wageningen UR coördineert de Europese activiteiten van het consortium en onder andere Ahold, Unilever, Wereld Natuur Fonds en Solidaridad zijn aangesloten. Het consortium heeft een wetenschappelijk en wereldwijd geharmoniseerd meetinstrument ontwikkeld dat wordt gebruikt om informatie over duurzaamheid van consumentenproducten uit te wisselen en vergelijkbaar te maken. In Nederland zijn vier van de vijf grootste retailers (en hun leveranciers) betrokken bij pilots.

Bewuster boodschappen doen consument

De Nederlandse stichting Questionmark biedt een website en meerdere apps voor consumenten, waarmee zij bewuster boodschappen kunnen doen op het gebied van duurzaamheid en gezondheid. Questionmark maakt Nederlandse supermarktproducten vergelijkbaar op het gebied van milieu, mensenrechten, dierenwelzijn en gezondheid en biedt de consument verschillende manieren om deze informatie in haar aankoop-keuzes mee te nemen. Via de aan Questionmark gelieerde onderneming QM intelligence kunnen bedrijven zelf informatie aanleveren ten behoeve van de Questionmark product ranking. Ook kunnen bedrijven via QM intelligence informatie terug ontvangen. Met deze informatie kunnen zij hun producten verduurzamen en kiezen voor een sterke merkpositionering op het gebied van duurzaam en gezond.