The Coca-Cola Company en The Ocean Cleanup hebben vandaag aangekondigd dat Coca-Cola een wereldwijde implementatiepartner wordt voor het onderscheppen van plastic via rivieren, een van de twee pijlers van The Ocean Cleanup. Het unieke partnerschap brengt het internationale bedrijf en de technologische non-profit samen met een duidelijke doelstellingen: de toevoer van plastic verontreiniging in de oceanen van de wereld indammen door afval in rivieren te onderscheppen.

Door de schaal en het wereldwijde netwerk van Coca-Cola te combineren met de technologie en gegevensgestuurde oplossingen van The Ocean Cleanup, zal het initiatief helpen om in de komende 18 maanden de inzet van reinigingssystemen in vijftien rivieren over de hele wereld te versnellen, inclusief de introductie en implementatie van semiautonome Interceptor™ dat op zonne-energie werkt. Het is ook de bedoeling om zowel de industrie als particulieren over de hele wereld te betrekken en te mobiliseren om plastic verontreiniging aan te pakken, zodat er geen plastic afval meer in de oceanen terechtkomt en ecosystemen, diersoorten en waterbronnen worden ondersteund.

“De missie van The Ocean Cleanup is om de oceanen te ontdoen van plastic”, zegt Boyan Slat, oprichter en CEO van het Nederlandse initiatief The Ocean Cleanup. “Met 1.000 rivieren die bijna 80% van het meegevoerde plastic in oceanen uitstoten, groeit dit enorme probleem met de dag, en daarom zijn we altijd op zoek om onze vooruitgang te versnellen. Onder het afval dat we met onze reinigingssystemen verzamelen, vinden we veel plastic flessen, waaronder verpakkingen van Coca-Cola. Daarom juich ik het toe dat zij zich als eerste in de sector bij onze missie hebben aangesloten, als onderdeel van hun bredere acties om een positieve impact te hebben op de wereldwijde plastic verontreiniging. Het is duidelijk onze bedoeling om lering te trekken uit dit partnerschap, dat het potentieel heeft om zich in de toekomst verder te ontwikkelen, en om snel te blijven opschalen. Daarom geloof ik dat dit goed nieuws is voor onze oceanen.”

De Interceptor-oplossing

De Interceptor werd in 2019 onthuld en is de eerste schaalbare oplossing om te voorkomen dat plastic vanuit rivieren in de oceanen van de wereld terechtkomt. De Interceptor werkt voor 100% op zonne-energie, verwijdert afval autonoom en is in staat om te werken in ’s werelds meest vervuilende rivieren.

Via dit partnerschap zal The Ocean Cleanup samen met Coca-Cola tegen eind 2022 vijftien rivieren aanpakken, waarbij de twee organisaties samenwerken naar hun gemeenschappelijke doel om afval te elimineren. Er zijn reeds twee Interceptors die deel uitmaken van dit partnerschap geïnstalleerd door The Ocean Cleanup in Santo Domingo, de Dominicaanse Republiek en Can Tho, Vietnam. Voor deze rivieren zal het partnerschap helpen bij de ontwikkeling van oplossingen voor afvalbeheer voor het verzamelde afval, en de organisaties zijn van plan om de voetafdruk van het project uit te breiden tot dertien andere rivieren.

The Ocean Cleanup brengt knowhow, met de ervaring en bewezen expertise in plastic opvangtechnologieën, de uitrol daarvan, data en de wetenschap van plastic vervuiling en hoe het probleem aan te pakken. Coca-Cola zal The Ocean Cleanup ondersteunen via haar wereldwijde netwerk, dat activiteiten in meer dan 200 landen en gebieden omvat. Coca-Cola zal ter plaatse ondersteuning bieden aan lokale gemeenschappen die betrokken zijn bij de inzet van de nieuwe Interceptors. Ook ondersteunt Coca-Cola bij de daaropvolgende verwerking van het ingezamelde plastic via expertise op het gebied van afvalbeheer ter bevordering van een circulaire economie. The Ocean Cleanup en Coca-Cola zullen samenwerken om nieuwe partners en investeringen aan te trekken die nodig zijn om de schaal van de onderneming te vergroten door de uitrol van extra Interceptor-oplossingen, alsook om licentiesteun te verkrijgen en camera’s van het River Monitoring System (RMS) in te zetten voor verdere analyse van verontreinigde rivieren.

Een wereld zonder afval

“Als wereldwijd bedrijf werken wij eraan dat al het materiaal dat wij in onze verpakkingen gebruiken, wordt ingezameld en gerecycled, zodat niets daarvan als afval eindigt”, aldus James Quincey, Chairman en CEO, The Coca-Cola Company. “We ondersteunen The Ocean Cleanup-teams en -technologieën die zich inzetten om ecosystemen in de oceaan te beschermen in hun reis om onze waterwegen veilig te stellen.”

The Coca-Cola Company onderneemt acties om het probleem van plastic afval aan te pakken via haar visie van een World Without Waste. De aanpak van plastic afval vereist actie en denkwerk van onder andere maatschappelijke organisaties, collega’s uit de industrie en de publieke sector. Daarom heeft The Coca-Cola Company bijgedragen aan het opzetten van of zich aangesloten bij wereldwijde samenwerkingsverbanden die de visie van een World Without Waste zullen helpen realiseren. Het collectieve doel is om meer mensen aan te moedigen om te recyclen en te hergebruiken en meer organisaties te stimuleren om te investeren in de circulaire economie, waarin producten en materialen aan het einde van hun nuttige leven hun waarde behouden en worden teruggebracht in het productieproces als onderdeel van een gesloten kringloop waarin weinig of niets wordt verspild.