The Ocean Cleanup heeft vandaag nieuw onderzoek gepubliceerd in het tijdschrift Scientific Reports waaruit blijkt dat de Great Pacific Garbage Patch (GPGP) grotendeels bestaat uit visserij-gerelateerd plastic afval, waarbij 75% tot 86% van al het plastic afval in de GPGP afkomstig blijkt te zijn van offshore visserij-activiteiten. De Great Pacific Garbage Patch is de grootste opeenhoping van plastic in de oceaan ter wereld en bevindt zich tussen Hawaï en Californië.

Uit een analyse van meer dan 6000 plastic objecten is ook gebleken dat de belangrijkste geïndustrialiseerde visserijlanden (waaronder de Verenigde Staten, China, Japan en Korea) de belangrijkste producenten zijn van het visserijafval dat wordt aangetroffen in de GPGP, een gebied dat drie keer zo groot is als Frankrijk en ’s werelds grootste accumulatie van drijvend oceaanplastic.

Op mondiaal niveau blijven de emissies van rivieren veruit de grootste bron van plasticverontreiniging in de oceanen. Specifiek voor de GPGP is dit echter niet het geval, en dit bevestigt dat de GPGP een aanpak vereist die niet alleen opruiming en onderschepping inhoudt; deze “andere bron” van GPGP-vervuiling – d.w.z. plastic afkomstig van visserijactiviteiten – moet ook worden aangepakt.

The Ocean Cleanup voerde het onderzoek uit naar plastic objecten en fragmenten die in het GPGP werden gevangen tijdens schoonmaakoperaties van haar System 001/B-oplossing in 2019. Onderzoekers onderzochten nauwgezet de oorsprong, bronnen en leeftijden van deze objecten om het meest uitgebreide beeld van GPGP-plastic te creëren dat tot nu toe is gepresenteerd, voortbouwend op het eerdere onderzoek van The Ocean Cleanup, uitgevoerd in 2018.

“Dit onderzoek breidt ons begrip van de Great Pacific Garbage Patch aanzienlijk uit,” zegt Matthias Egger, Ocean Plastic Researcher bij The Ocean Cleanup. “Om dit probleem op te lossen moeten we het begrijpen, en het identificeren van de oorsprong van GPGP-plastic is essentieel voor onze opruiminspanningen, en de inspanningen van andere organisaties, om deze andere bron van vervuiling te verminderen.”

“Om de instroom van plastic in onze oceanen te stoppen, moet het aanpakken van rivieremissies – de grootste bron – kernprioriteit blijven”, zegt Boyan Slat, oprichter en CEO van The Ocean Cleanup. “Maar om ervoor te zorgen dat ons werk om de GPGP schoon te maken echt duurzaam is, moet ook de toevoer van vistuig worden gestopt. We hopen dat onze laatste studie organisaties en de visserij-industrie zelf in staat zal stellen om deze andere bron van plastic vervuiling van het GPGP aan te pakken.”