TenneT heeft vorig jaar een recordbedrag van €4 miljard geïnvesteerd in de uitbreiding en het onderhoud van het net en zette daarmee stevig in op de energietransitie. Europese samenwerking en afstemming is nu belangrijker dan ooit. Dat laat de niet te rechtvaardigen aanval op Oekraïne eens en te meer zien. Dit conflict is ongetwijfeld een belangrijke extra drijfveer om sneller een duurzaam energiesysteem te realiseren. Om de huidige klimaatdoelstellingen te halen, zijn fundamentele veranderingen nodig in de planning, werking en configuratie van het hele elektriciteitssysteem. TenneT zet ook in op het slim gebruik van het net. Vooruitblikkend betekent de sterke toename van de productie van duurzame elektriciteit en de elektrificatie van onze samenleving dat TenneT haar output vanaf 2025 zal verhogen naar een jaarlijks investeringsniveau van minimaal €6 miljard. Omdat een veilig en betrouwbaar hoogspanningsnet een van de doorslaggevende factoren is voor de energietransitie, ontwikkelt en bouwt TenneT een net dat in 2045 klaar is voor een fossielvrij energiesysteem: het Target Grid.

In 2021 wist TenneT een zeer hoge netbeschikbaarheid van 99,99999% te handhaven. Tegelijkertijd is TenneT zich volledig bewust van de congestieproblemen op het Nederlandse net en de beperkingen voor nieuwe klanten die momenteel aansluiting zoeken op het elektriciteitsnet. Samen met haar stakeholders werkt TenneT hier hard aan. TenneT levert nu al cruciale projecten om de energietransitie in Europa te stimuleren, zoals de in 2021 gerealiseerde NordLink-kabel die Duitsland en Noorwegen met elkaar verbindt via een 623 kilometer lange onderzeese kabel. Wanneer de elektriciteitsprijzen in Duitsland hoog zijn, als gevolg van beperkte wind of zon, profiteren consumenten van goedkopere waterkracht uit Noorwegen. Deze ‘groene schakel’ kan meer dan 3,6 miljoen Duitse huishoudens van duurzame elektriciteit voorzien.

Manon van Beek, CEO van TenneT: “Terwijl we in hoog tempo werken aan de aanleg en het onderhoud van ons net voor een fossielvrije toekomst, groeit ook de vraag naar netcapaciteit in het hier en nu snel. Lineaire groei alleen kan deze vraag niet oplossen, dus kijken we naar vele manieren om slimmer gebruik te maken van ons bestaande netwerk en investeren we veel tijd en moeite in het zogenoemde systeemdenken. Dit laatste omvat holistische oplossingen en systemische planning voor het hele energiesysteem en is een echte sprong voorwaarts voor de energietransitie. TenneT richt zich op snellere projectoplevering, proactieve planning en innovatieve oplossingen. In dit verband wil ik graag de vele experts en partners bedanken die zich hebben ingezet voor de ontwikkeling van het Target Grid en de Wind Power Booster.”

Groene en duurzame financiering

Het grootschalige investeringsprogramma van TenneT vereist brede, duurzame en tijdige toegang tot financiering met een goede balans tussen eigen vermogen en vreemd vermogen om TenneT’s solide kredietratings te behouden. TenneT is dan ook zeer blij met de €4,25 miljard aan eigen vermogen dat door de Nederlandse overheid is toegezegd voor activiteiten in Nederland. Voor de kapitaalvereisten van TenneT haar Duitse activiteiten worden de opties nog onderzocht, maar TenneT heeft er alle vertrouwen in dat het in 2022, in afstemming met haar aandeelhouder, het ministerie van Financiën, tot een oplossing komt. De (maatschappelijke) voordelen van TenneT als transnationale onderneming staan centraal bij het vinden van een oplossing.

Arina Freitag, CFO van TenneT: “Dit decennium vraagt om record investeringen in de energietransitie in Duitsland, Nederland en de rest van Europa. Het is de enige manier om onze ambitieuze doelen te bereiken en om aan de tijdschema’s voor klimaatneutraliteit te voldoen. Om dit voor elkaar te krijgen, is het van cruciaal belang dat wet- en regelgeving innovaties en digitalisering in de energiesector stimuleert. TenneT wil, als transmissienetbeheerder die het grote energiepotentieel van de Noordzee koppelt aan industriële gebieden, een centrale rol spelen in het realiseren van de klimaatambities van onze overheden.”

Afgelopen juni heeft TenneT haar grootste (€1,8 miljard) groene euro-obligatie (in drie tranches) uitgegeven, waarmee het haar topdriestatus als emittent van duurzame, groene schuldfinanciering wereldwijd heeft versterkt, met momenteel meer dan €13 miljard aan groene schuld uitgegeven in verschillende schuldvormen. De toegang tot de financieringsmarkten was ook in 2021 uitzonderlijk goed.

Lees het jaarverslag