In de afwikkeling van het faillissement van DAMCO Aluminium Delfzijl Coöperatie U.A. heeft de curator het gesloten distributienet met de aansluiting op het hoogspanningsnet verkocht aan GIGA Storage B.V.
GIGA Storage heeft het gesloten distributienet verworven met het doel om op deze locatie grootschalige energieopslag te realiseren en daarmee TenneT te ondersteunen het verschil tussen vraag en aanbod op het Nederlandse elektriciteitsnet te balanceren. Groningen Seaports heeft hiervoor met GIGA Storage een nieuwe pachtovereenkomst afgesloten voor 50 jaar.

In de regio Delfzijl wordt een grote hoeveelheid duurzame energie opgewekt. De energieopslag gaat een belangrijke rol spelen in het tijdelijk opslaan van deze duurzame energie en op momenten dat er tekort is aan energie, deze weer op het elektriciteitsnet te zetten. De locatie is direct aangesloten op het hoogspanningsnet van TenneT. Het doel van deze energieopslag is om lokale congestie op te lossen en netbalanceringsdiensten te leveren aan TenneT. Dit gaat ervoor zorgen dat het net wordt gestabiliseerd en er meer partijen kunnen worden aangesloten.

“Het is goed om te zien dat zo’n markante locatie met een enorme Groningse geschiedenis nu deels gebruikt gaat worden voor de nieuwe economie: het vergroten van de hoeveelheid duurzame energie op ons netwerk. Wij zijn ook blij met de positieve ondersteuning van TenneT op dit project.”, zegt Cas König, CEO van Groningen Seaports. “Voor Groningen Seaports is dit een aanvullende en logische stap in de energietransitie. Op onze locaties zijn van oorsprong meerdere fossiele energiecentrales gehuisvest. Door naast de windturbines, zonneparken nu ook grootschalige energieopslag te faciliteren, laten wij zien dat wij duurzame energie belangrijk vinden.”

“Hoe jammer het ook is dat dit industrieel baken van Delfzijl moest stoppen, zijn wij zeer verheugd dat wij de mogelijkheid krijgen om een grote industriële energieverbruiker te vervangen en hiermee een duurzame invulling aan de locatie te geven”, aldus Ruud Nijs, CEO GIGA Storage.
“Wij zijn toegewijd aan het leveren van energieoplossingen die zorgen voor netstabiliteit zonder fossiele centrales in te hoeven zetten. Het project betekent een versnelling van de uitrol van onze projecten. GIGA Storage heeft als doel om in 2030 tenminste 3 GW aan energieopslag onder management te hebben. Door de overname van het gesloten distributienet kan GIGA Storage een significante stap maken in de realisatie van deze doelstelling.”

GIGA Storage zal nu beginnen met het ontwerpen en plannen van de faciliteit en de vergunningsaanvraag. Zij werken nauw samen met diverse instanties om ervoor te zorgen dat alle belanghebbenden op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en betrokken blijven bij het proces.