In Oosterhout, vlakbij Nijmegen, bouwen netbeheerders TenneT en Liander een nieuw transformatorstation. TenneT heeft in afstemming met gemeente Nijmegen een plan gemaakt om hier een zo duurzaam mogelijk transformatorstation neer te zetten. Op het station staan biodiversiteit, CO2-reductie en een energieneutraal gebouw centraal.

In de omgeving van Nijmegen-Noord komen steeds meer woningen en bedrijven, waardoor de vraag naar elektriciteit toeneemt. Ook wordt er steeds meer duurzame energie opgewekt door windturbines en zonnepanelen. De huidige energie-infrastructuur is hier niet op berekend en daarom bouwen TenneT en Liander een nieuw gezamenlijk transformatorstation tussen de Griftdijk en bedrijventerrein Park 15, ten zuiden van de afrit van de A15. Liander is begin dit jaar gestart met de bouw. TenneT start 19 oktober. Het station is naar verwachting medio 2023 klaar.

Biodiversiteit

Het nieuwe transformatorstation gaat ervoor zorgen dat er weer voldoende elektriciteit kan worden getransporteerd. Daarnaast wordt het station ook een duurzaam transformatorstation, met veel aandacht voor biodiversiteit. Zo komen om het station heen lokale bomen en struiken te staan, zoals esdoorn, vogelkers, krentenboom, water- en treurwilg. Tussen de bomen wordt gras gezaaid met kruiden en bloemen. Tussen de begroeiing wordt een bijenhotel geplaatst. Verder komt er een wadi (een geul om water op te vangen) met natuurvriendelijke oevers waar amfibieën zich kunnen vestigen en vogels en zoogdieren kunnen drinken. Het station past bij de ambities van Gemeente Nijmegen. De gemeente wil economische ontwikkelingen en duurzame energie in en om de stad stimuleren. Tegelijkertijd wil Nijmegen een aaneensluitend groen landschap creëren, om zo ruimte te bieden aan dieren die het zwaar hebben, zoals buizerd, roek, steenuil, modderkruiper en poelkikker. Bij de ontwikkeling van het nieuwe transformatorstation is daarom veel rekening gehouden met de omliggende natuur.

Sedum dak

Niet alleen om het transformatorstation heen is het straks groen. Ook het station zelf krijgt een groene uitstraling. Zo wordt er geen grind gestort tussen de elektriciteitsinstallaties (zoals gebruikelijk), maar wordt er langzaam groeiend gras aangelegd. Handig, want zo hoeft er niet vaak gemaaid te worden. Een van dienstgebouwen krijgt een dak beplant met sedum en de ander wordt bekleed met hout.

Minder CO2-uitstoot

Verder worden er maatregelen getroffen om het bedieningsgebouw energieneutraal te maken en wordt er tijdens de bouw zo min mogelijk CO2 uitgestoten. Zo wordt er gebruik gemaakt van nieuwe modellen graafmachines die minder CO2 uitstoten. Hierbij wordt de grond die moet worden afgegraven op het terrein zelf hergebruikt. Op die manier hoeft de grond niet te worden afgevoerd door vrachtwagens, wat ook weer scheelt in CO2-uitstoot.
Daarnaast worden er op het gras zonnepanelen aangebracht, komt er een energiezuinig koelsysteem en komen er laadpalen voor elektrische auto’s. Tijdens het ontwerpproces is gelet op het beperken van grondstoffen, zoals staal en beton. Tot slot wordt er in een materiaalpaspoort vastgelegd welke materialen in welke hoeveelheden zijn toegepast. Als het gebouw ooit weer wordt afgebroken, is dan meteen te zien welke materialen hergebruikt kunnen worden.

Betere leefomgeving

Jorris Kruithof heeft zich als lead-engineer van TenneT samen met aannemer Volker Energy Solutions ingezet om transformatorstation Oosterhout duurzaam te maken: “Ik ben er trots op dat we alle mogelijkheden hebben benut om dit station zo duurzaam mogelijk te maken. Het past bij de ambities van TenneT om duurzaamheid en biodiversiteit te stimuleren en zelf vind ik het ook belangrijk om bij te dragen aan een betere leefomgeving van mens en dier.”