In het CSR verslag over 2008 legt Teijin Aramid de focus op zes kerngebieden:

– Haar nieuwe bedrijfsstrategie, genaamd ‘Himawari’, en de impact van de economische crisis;
– Mens en maatschappij, waarbij de focus ligt op de omgang met haar medewerkers en haar rol in de maatschappij;
– De unieke, internationale klant- en marktbenadering van Teijin Aramid;
– Eco-efficiency en de milieuprestaties van de organisatie: de balans die Teijin Aramid zoekt in haar activiteiten op het gebied van economische en milieuaspecten;
– Haar recycling activiteiten, waarbij uitgelegd wordt waarom de voordelen uitstijgen boven de kosten;
– Gezondheid en veiligheid binnen en buiten de organisatie: een uitgebreide rapportage over alle maatregelen die worden genomen aangaande veiligheid en gezondheid.

Voor deze zes hoofdonderwerpen is gekozen, vanwege de grote impact hiervan op de bedrijfsvoering en omdat in gesprekken met verschillende stakeholders de keuze voor deze zes onderwerpen bevestigd werd. In het verslag is een aantal quotes van stakeholders opgenomen.

Het CSR verslag over 2008 van Teijin Aramid is geschreven volgens de Global Reporting Initiative (GRI) richtlijnen.