Duurzame mestverwerking heeft de toekomst

Duurzame mestbewerkingstechnieken kunnen een belangrijke rol spelen in de oplossing van het mestvraagstuk. Optimale inzet van met name vergistingstechnieken biedt de mogelijkheid om nutriënten als koolstof en stikstof in dierlijke mest beter te benutten en kunstmest te vervangen. Hierdoor kan mestbewerking bijdragen aan een structurele vermindering van het mineralenoverschot, energiebesparing, productie van duurzame energie uit biomassa en reductie van broeikasgasemissies. Dit is de belangrijkste conclusie van een onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Rabobank Nederland en de Nederlandse Organisatie voor Energie en Milieu (NOVEM). De conclusies van het rapport worden onderschreven door IKC, LTO, Projectbureau Energie 2050, het Zuidelijk Platform en de Stichting Natuur en Milieu. ... lees meer

ISO 14001 blijkt niet toereikend voor kwaliteit van milieu-informatie

Onlangs heeft het Limperg Instituut het studierapport “De kwaliteit van milieu-informatie: In hoeverre is ISO 14001 toereikend?” gepubliceerd. Het onderzoek is, in samenwerking met het Wetenschappelijk Instituut voor Milieu-Management, uitgevoerd door Nancy Kamp-Roelands en Jan Jaap Bouma. In het rapport wordt een studie naar de kwaliteit van milieu-informatieverzorging beschreven. Uit het onderzoek is gebleken dat er in ISO 14001 onvoldoende aandacht wordt geschonken aan de administratieve organisatie en interne controle ten behoeve van een kwalitatief goede milieu-informatievoorziening. ... lees meer