Agrifirm wil verduurzaming vooral bereiken door samenwerking in de keten. Als de verschillende schakels – van boer en tuinder tot retail – hun activiteiten op elkaar afstemmen, is de snelste winst in duurzamer werken te bereiken, zo stelt de onderneming. Deze filosofie is het uitgangspunt van het aangescherpte Agrifirm CSR-beleid (Corporate Social Responsibility). Dit presenteerde de onderneming op 2 juni 2015 in Apeldoorn tijdens het symposium ‘Mede mogelijk maken’.

Pijlers

Ruud Tijssens, directeur Corporate Affairs, R&D en CSR van Agrifirm, lichtte het aangescherpte CSR-beleid van de coöperatie toe. “Om succesvol en duurzaam te innoveren, hanteert Agrifirm vanaf 2015 in het duurzaamheidsbeleid zes pijlers. Daarmee realiseren we impact in de keten”. Hij voegde er aan toe dat het altijd gaat om oplossingen die rendabel zijn voor boer en tuinder. “Dat is onze opdracht. Het verscherpt de focus van onze duurzaamheidsstrategie en leidt tot innovatieve ontwikkelingen.”

Voorbeelden

Agrifirm toonde op de bijeenkomst diverse praktijkvoorbeelden van verduurzaming, zoals het voerconcept Soliq voor legpluimvee en toepassing van de Verisscan voor precisiebemesting in de akkerbouw. Agrarisch ondernemers lichtten de voordelen en de rol van Agrifirm toe.

Stakeholders

Ook was er aandacht voor de visie van stakeholders en ketenpartijen. Zo gaven Sijas Akkerman (Natuur & Milieu) en Chris Kalden (oud secretaris-generaal EZ) hun visie op verduurzaming van ketens. Kalden ging in zijn presentatie vooral in op het spanningsveld tussen ondernemers en het publieke domein. Hij benadrukte het aangaan van de dialoog met de zogenaamde ‘civil society’. “Vroeger moest je je klanten kennen om te ondernemen, nu moet je de wereld kennen om je klanten te begrijpen.”

Aan de hand van stellingen gingen Jan Bouwman (Syngenta), Jaap Petraeus (FrieslandCampina), Hugo Byrnes (Ahold) en Martijn van Iersel (Holland Malt) met elkaar en de bezoekers in discussie over kansen en valkuilen van duurzame ketens. Na een interessante discussie gaf Jan Jonker, hoogleraar duurzaam ondernemen aan de Radbouduniversiteit, in een slotbetoog zijn visie op het thema. Zijn conclusie was: “Alleen je eigen bedrijf op orde krijgen op het gebied van duurzaamheid is niet langer voldoende. Samenwerken in de keten, en met name het ontwikkelen van nieuwe business modellen, is de enige manier om  duurzame toegevoegde waarde te creëren.”

Theo Koekkoek, voorzitter van Raad van Commissarissen van Agrifirm sloot de bijeenkomst af. Hij concludeerde dat het eerste Agrifirm CSR-symposium een succes was.