Binnenkort mag Nederland weer een bijzondere, grote drijvende zonnebron toevoegen aan het arsenaal van hernieuwbare energiebronnen. GroenLeven is namelijk gestart met de bouw van een drijvend zonnepark op een voormalige zandwinplas nabij Sellingen. Samen met de gemeente Westerwolde en Kremer Zand en Grind is woensdag 19 mei het eerste zonnebootje te water gelaten. Voor GroenLeven is dit het eerste drijvende zonnepark wat gerealiseerd wordt in de provincie Groningen, en dit wordt direct ook de grootste van Nederland en Europa. Met ruim 76.600 zonnepanelen zal het drijvende zonnepark in de eerste instantie voldoende groene stroom opwekken voor ruim 6.000 huishoudens. Wanneer het drijvende zonnepark gereed is, zal GroenLeven ruim 300.000 drijvende zonnepanelen hebben gerealiseerd in Nederland.

Voor Kremer, eigenaar van de voormalige zandwinningslocatie, geeft de komst van het zonnepark een grote boost aan de duurzame doelstellingen van het bedrijf. Chris Kremer, Kremer Zand en Grind: “De aanleg van het zonnepark is een zeer belangrijke pijler in ons duurzaamheidsplan ‘Waar ook de natuur wint’. Het park levert een aanzienlijke hoeveelheid groene energie en dat maakt een aantal andere verduurzamingsmaatregelen mogelijk, zoals een enorme reductie in uitstoot CO2 en het stoppen met gasverbruik voor het drogen van zand. Tegelijkertijd genereert het totaalplan maatschappelijke en recreatieve voordelen, ook voor toekomstige generaties.”

Ligging drijvend zonnepark

Het drijvende zonnepark wordt gerealiseerd op het diepste gedeelte van de voormalige zandwinplas en is zo gesitueerd dat het zoveel mogelijk uit het zicht ligt van het recreatiegedeelte van de voormalige zandwinplas. Door het drijvende zonnepark op het diepste gedeelte te realiseren heeft het geen negatief effect op de ecologie, zo bleek uit een onderzoek dat ter plaatse is uitgevoerd door Royal HaskoningDHV. Dit werd nog eens bevestigd door een recent onderzoek van Buro Bakker en Hanzehogeschool Groningen, dat uitgevoerd is bij twee andere drijvende zonneparken van GroenLeven.

De drijvende zonneparken van GroenLeven bevatten glas-glas panelen, die bevestigd zijn op een stabiele open constructie. Met aanvullende lichtstraten wordt er tevens extra vrij baan geboden aan licht en lucht. Zo wordt er ook bij dit drijvende zonnepark optimaal rekening gehouden met de ecologie en biodiversiteit van het water en de oevers. Voor dit drijvende zonnepark zijn nog extra voorzieningen getroffen, zoals het aanleggen van een groenwal en een oeverzwaluwwand. Verder zullen de vogelbewegingen als onderdeel van de ontheffing op de Wet Natuurbescherming de komende 4 jaar gemonitord worden door Royal HaskoningDHV in samenwerking met lokale vogeltellers.

Goed voor de gehele omgeving

Bij de komst van een zonnepark is het belangrijk dat mens, maatschappij en natuur in de regio kunnen meeprofiteren van de duurzame impuls in de regio. Daarom draagt GroenLeven de komende 15 jaar financieel bij aan het omgevingsfonds van de gemeente Westerwolde, waarmee de regio nog verder verduurzaamd kan worden. Verder zijn diverse lokale partners betrokken bij de voorbereidingen en de bouw van het drijvende zonnepark.

Ook aan het recreatiegedeelte van de plas is gedacht. Zo is er vanuit GroenLeven een speelschip geïnstalleerd op het recreatiestrand aan de zuidzijde van de plas. Aan de noordzijde van de plas, waar het zonnepark wel te zien is, zal GroenLeven een uitkijkplatform bouwen in het verlengde van het wandelpad, zodat bezoekers vanaf daar een plaats hebben om naar het zonnepark te kijken of naar het open water aan de andere zijde van het uitkijkpunt.

Drijvende zonneparken

Het drijvende zonnepark in Sellingen is het negende drijvende zonnepark dat GroenLeven realiseert. Het is dan ook onderdeel van een multifunctionele gebiedsontwikkeling: door (actieve of voormalige) zandwinplassen te combineren met zonnepanelen wordt de inzet van andere bruikbare oppervlakte voor duurzame energie vermeden.