Suzan van Eijden, student aan de Universiteit van Amsterdam, heeft de George Molenkamp Thesis Award 2017 gewonnen voor haar scriptie ‘The roles of governments and NGO’s in the resolution of conflicts between indigenous communities and MNE’s’. De prijs is een initiatief van KPMG en de Amsterdam Business School en beloont ieder jaar een student die met zijn scriptie de meest waardevolle bijdrage levert aan de maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen.

De scriptie geeft een beeld van de factoren die een rol spelen bij het oplossen van de conflicten die bestaan tussen multinationals die actief zijn in de winningsindustrie, zoals de mijnbouw en de gaswinning, en de inheemse bevolking. Conflicten die zich op dit moment bijvoorbeeld voordoen in Latijns-Amerika. Hierbij heeft Van Eijden vooral gekeken naar twee belangrijke aspecten die hierbij wereldwijd een rol spelen, de mate van autonomie van de inheemse bevolking en de activiteiten van de aanwezige NGO’s. Aan de winnende scriptie is een prijs verbonden van €1.000.

Conflict cases

“Met haar scriptie heeft Van Eijden zich diepgrondig verdiept in de huidige conflicten op dit moment in de wereld”, zegt Bernd Hendriksen, partner bij KPMG Sustainability, die deel uitmaakt van de jury. Hendriksen: “Conflicten die hoog kunnen oplopen, lang kunnen duren en afhankelijk lijken te zijn van de mate waarin de lokale gemeenschap autonoom opereert en NGO’s een actieve rol spelen bij het realiseren van een oplossing. In het kader van haar onderzoek heeft Van Eijden ruim tweehonderd ‘conflict cases’ in Latijns-Amerika geanalyseerd. Het onderzoek vindt geen bewijs dat de betrokkenheid van NGO’s een directe invloed heeft op de conflictduur en de conflicternst. En ook de mate waarin autonome gemeenschappen als zodanig erkend worden, is niet van invloed. Conflicten tussen bedrijven en autonome gemeenschappen lijken juist gewelddadiger te zijn en langer te duren dan conflicten met gemeenschappen met lagere niveaus van autonomie.”

Wetenschappelijke aanzet

Bij de selectie van de prijs heeft de jury, die naast Hendriksen bestaat uit Jolande Sap (voormalig Groenlinks-leider en commissaris bij KPMG), Arno Kourula (Assistent Professor bij Amsterdam Business School) en Melissa Wijngaarden (lid studentenraad Faculteit Economie en Bedrijfskunde), niet alleen gekeken naar de kwaliteit van het academisch onderzoek, maar ook naar de relevantie voor het bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid. Hendriksen: “De jury prijst de wijze waarop van Eijden met haar scriptie wetenschappelijk aanzet om de relatie tussen bedrijven en lokale bewoners verder te onderzoeken en te verklaren. Op deze manier krijgen we een beter inzicht in de factoren die dit soort conflicten veroorzaken en de mogelijke oplossingen die beschikbaar zijn. Bovendien laat Van Eijden met haar scriptie zien hoe complex conflictsituaties zijn en benadrukt zij het belang van nader onderzoek van andere factoren die hierbij een rol spelen. Onderzoek naar de kracht én de geografische isolatie van bepaalde inheemse bevolkingsgroepen bijvoorbeeld. Uiteindelijk gaat niet alleen de academische wereld de vruchten plukken van het werk van Van Eijden. Ook de multinationals, overheden en inheemse bevolkingsgroepen zullen er baat bij hebben.”

True Value

KPMG en de Amsterdam Business School reiken de prijs ieder jaar uit voor onderzoek dat bijdraagt aan het realiseren van een meer duurzame samenleving, een prijs die is opgedragen aan George Molenkamp, autoriteit op het gebied van duurzaamheid en grondlegger van KPMG Sustainability. Hendriksen: “De toekenning van de prijs past in de maatschappelijke rol die KPMG vervult, een rol die mede tot uitdrukking komt in de door ons ontwikkelde True Value-methodiek. Hiermee zijn wij in staat om te berekenen hoeveel waarde ondernemingen met hun bedrijfsvoering toevoegen aan de maatschappij.”