Vlaams minister van Sociale Economie Liesbeth Homans lanceerde midden maart de Sustatool, een on-line web-applicatie die bedrijven en organisaties ondersteunt bij hun inspanningen om maatschappelijk verantwoord te ondernemen (MVO). Dankzij de tool kunnen ondernemingen nadenken over hun impact op de samenleving, het klimaat en de omgeving, om daarna concrete maatregelen te integreren in hun bedrijfsvoering. Omdat de uitdagingen op vlak van duurzaamheid voor elke sector én elk bedrijf verschillen, biedt Sustatool een methode op maat.

De Sustatool werd ontwikkeld door Hans Verboven, professor aan de Universiteit Antwerpen, en uitvoerig getest door de bedrijfswereld.

“De methodiek is gebaseerd op een toegankelijke managementproces-aanpak. Zo kunnen ondernemingen verschillende duurzaamheidsaspecten op een systematische wijze in de dagelijkse werking uitrollen en monitoren. Er zijn vijf fases. Eerst moet de onderneming de actuele situatie analyseren: wat doen we zelf en wat doen de anderen? Vervolgens formuleert het bedrijf wat het beter wil doen, waarbij er concrete acties kunnen gekozen worden per thema. Deze acties worden dan gekoppeld aan doelstellingen en een projectplanning- en uitvoering. Ten slotte voert het bedrijf een controle uit om te zien of de doelstellingen worden gerealiseerd”, aldus professor Verboven.

Voordelen

De Sustatool omvat ook een dashboard met vijftien duurzaamheids- en optimalisatiethema’s, zoals HR-beleid, energie- en waterbeheer. Per thema worden tientallen concrete en uitvoerbare duurzaamheidsinitiatieven beschreven die ook een financiële meerwaarde bieden. Daarbij wordt de link gelegd met de Sustainable Development Goals (SDG’s), de ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Daarnaast biedt de Sustatool een volledige reeks van standaard-KPI’s die een perfecte monitoring van de evolutie mogelijk maken.

“Deze werkwijze heeft heel wat voordelen. Zo zet de Sustatool in op alle facetten van de organisatie. Bovendien primeert de eenvoud, met duidelijke fases en een doe-boek. We hebben het bijzonder laagdrempelig gehouden. Een onderneming is ook niet verplicht om alles tegelijk te doen. Er kan gekozen worden om slechts op enkele thema’s te werken. En de meetbare impact van de acties staat centraal”, weet professor Verboven.

Ook Vlaams minister van Sociale Economie, Liesbeth Homans, is helemaal overtuigd. “De Sustatool kan bedrijven inspireren bij de ontwikkeling van nieuwe initiatieven. Het zorgt voor een duidelijke meerwaarde. Door de bottom-up aanpak worden alle medewerkers betrokken, waardoor ze enthousiast en gemotiveerd te werk zullen gaan. Als kers op de taart zorgt Sustatool voor een positief imago en een goede employer branding”. Door de Sustatool-methode te vertalen naar een on-line applicatie mikt Homans op een brede verspreiding. “Bedrijven en organisaties kunnen de tool gratis gebruiken om zo duurzaamheid systematisch en structureel in hun beleid te integreren”.

(dit artikel is met toestemming overgenomen van de DVO website)