Sustainable Development Goals versterken public affairs. Dat blijkt uit het “Annual Trend Report 2020, Sustainable Development Goals” dat Jan Peter Balkenende in aanloop naar SDG Action Day ontving uit handen van Marieke van der Werf en Frans van Drimmelen – beiden partners bij Dröge & van Drimmelen. Het rapport werd aangeboden aan Balkenende gezien zijn voorzitterschap van de Dutch Sustainable Growth Coalition, een coalitie van acht bedrijven die zich inzetten voor duurzame groei en de SDGs.

Voor het jaarlijkse trendrapport onderzocht Dröge & van Drimmelen welke trends zichtbaar zijn op het snijvlak van public affairs en de SDG’s. Er is gesproken met vijftien vertegenwoordigers van toonaangevende organisaties vanuit de hele wereld en de conclusie is duidelijk: de SDG’s en public affairs krijgen een steeds hechtere relatie. Veel organisaties kiezen ervoor om de SDG’s onderdeel te laten uitmaken van hun public affairs strategie. De SDG’s bieden bedrijven, overheden, kennisinstellingen en NGO’s een gezamenlijke internationale taal om te communiceren over hun maatschappelijke betrokkenheid. Aan de andere kant zetten organisaties public affairs in om de SDG’s hoger op de politieke agenda te krijgen. Met enige spijt constateert men wel dat Nederland als één van de weinige Europese landen een nationale SDG-strategie ontbeert.

Marieke van der Werf, partner bij Dröge & van Drimmelen: “Ieder jaar schrijven we een trendrapport over een belangrijke ontwikkeling op gebied van public affairs. Gezien de toenemende belangstelling voor maatschappelijk verantwoord ondernemen hebben we gekozen om dit jaar de rol van de SDGs te belichten. Als maatschappelijk betrokken bureau zijn we blij te merken dat het belang van de SDGs in deze context ruim (h)erkend wordt en in belang toeneemt.”

Jan Peter Balkenende: “Ik ben een enorm voorstander van de SDG’s. Vanwege de inhoud van de doelen en omdat ze verbindend werken. Dat is de kracht ervan. De SDG’s hebben te maken met alles en iedereen op deze wereld. Om ze te realiseren heb je common knowledge, common language en common action nodig. Public affairs en communicatie dragen daaraan bij. Het gaat over visie, strategie ontwikkeling, het inzichtelijk maken van zaken en het overbrengen van een eerlijk verhaal. Er liggen geweldige kansen voor de SDG’s. En iedereen speelt een rol in het oppakken daarvan: overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers. Complimenten dat jullie daar aandacht voor vragen in het trendrapport.

In het rapport staan onder andere interviews met vertegenwoordigers van Philips, Mærsk, Port of Rotterdam, NOGEPA, Consulaat Shanghai en SDG Nederland. In de interviews vallen 4 trends te ontdekken:

Trend 1: De SDG’s creëren niet alleen een betere wereld, maar ook sterkere organisaties. Zoals Mirjam van Praag, bestuursvoorzitter van de Vrije Universiteit Amsterdam aangeeft in haar interview voor het rapport: bedrijven, overheden, NGO’s en kennisinstellingen realiseren zich dat economische groei samen moet gaan met duurzame groei. Organisaties die de SDG’s in hun missie of strategie opnemen, genereren doorgaans meer impact op zowel maatschappelijke doelen als op imago, medewerkersbetrokkenheid, publiek-private samenwerking, waardering en uiteindelijk continuïteit en winst.

Trend 2: Een kaderstellende rol van de overheid is belangrijk. Zoals Herman Mulder van SDG Nederland aangeeft is het cruciaal dat de overheid een simuleringskader biedt. Diverse organisatie pleiten voor een nationale SDG-strategie en meer incentives voor duurzaam ondernemen.

Trend 3: De SDG’s versterken een public affairs strategie. Ze bieden houvast voor communicatie en rapportage. Arendo Schreurs, directeur-generaal van NOGEPA geeft aan dat aan de hand van de SDG’s de milieuprestaties (en –uitdagingen) kunnen worden weergegeven. Anders Würtzen, VP Global Head of Public Affairs bij Maersk geeft aan dat de SDG’s vormgeven aan het narratief van een organisatie.

Trend 4: We gaan vooruit! In de woorden Jan Willem-Scheijgrond, o.a. voorzitter van het UN Global Compact Network in The Netherlands: ”We gaan van bewustzijn naar implementatie”. Bij Philips ziet hij hoe de SDG’s meer en meer onderdeel worden van de core business. Ook anderen zien een verschuiving van de SDGs als communicatievehikel naar het hart van de onderneming.