Bijna 30 stakeholders namen op 14 oktober deel aan de stakeholderdialoog ‘Toekomst- en duurzaamheidsvisie VNCI’. Doel van deze bijeenkomst was om stakeholders te betrekken bij de ontwikkelingen in, en de toekomstvisie van de chemische industrie. Duurzaamheid was hierbij het centrale thema. Dit ook in relatie tot het volgend jaar te verschijnen duurzaamheidsrapport van de Nederlandse chemische industrie. Dit rapport moet richting gaan geven aan de duurzaamheidsactiviteiten in de sector. Onderwerpen die aan bod kwamen tijdens de dialoog waren ketenverantwoordelijkheid, duurzaam inkopen, veiligheid, onderwijs, werkgelegenheid en water & energie.

Onder de deelnemers waren vertegenwoordigers van overheden, klanten en leveranciers van de chemische industrie, investeerders, kennisinstellingen, diverse belangengroeperingen en NGO’s. De VNCI stond met de aanwezigen stil bij vragen als

 • Hoe kan de chemische industrie invulling geven aan haar verantwoordelijkheid buiten de poorten van de industrie zelf?
 • Wat is de rol van de chemische industrie in de samenleving bij verduurzaming?
 • Op welke onderdelen van verduurzaming wordt van de chemische industrie iets verwacht en wat?
 • Hoe kan de chemische industrie haar toegevoegde waarde het beste communiceren?
 • Welke stappen moet de chemische industrie als eerste zetten in haar continue verbeterproces op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu?

Hoofdconclusie dialoog
De hoofdconclusie van de dialoog was dat de chemie al veel waarmaakt op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en innovatie. Dit is echter te weinig zichtbaar voor de buitenwacht. Transparant zijn over wat de chemie bijdraagt aan de samenleving, maar ook eerlijk zijn waar er nog verbeterd kan worden, wordt gezien als een goede eerste stap. Andere aanbevelingen en suggesties die gedaan zijn aan de VNCI:

 • Creëer een goede balans tussen de korte termijn belangen waar bedrijven vaak naar handelen en de lange termijn waar de sector haar ambities wil waarmaken. Een directe oproep aan de VNCI werd gedaan om innovatie in kaart te brengen en de voortrekkers te identificeren.
 • Maak als sector expliciet duidelijk wat de meerwaarde van chemische producten is voor eindgebruikers en de samenleving.
  – Koppel concrete acties aan je duurzaamheidsvisie die op de korte termijn gerealiseerd kunnen worden.
  – Take the lead! De Nederlandse chemische industrie is een voorloper op het gebied van duurzaamheid. Neem het initiatief om dat zo te houden.