Het accent van het seminar lag dit keer op dataverwerking en sturing met indicatoren. Zoals DHV-adviseur op de de dag van het congres ook verwoordde in een artikel in het Nederlands Dagblad, worden veel GRI-indicatoren allleen maar voor een duurzaamheidsverslag gebruikt. Als duurzaam ondernemen echt belangrijk is, dan dient er natuurlijk ook gaandeweg het jaar op de prestaties gestuurd te worden.

Teresa Fogelberg van het GRI gaf een beeld van de te verwachten projecten en ontwikkelingen rond de guidelines van het GRI.

Veel ondernemingen vergaren voor de jaarlijkse verslagronde de benodigde gegevens door in Excel opgestelde vragenlijsten rond te sturen. Als de gegevens ook dienen als sturingsgegevens dan is het geautomatiseerd tussentijds kunnen rapporteren van indicatoren ook belangrijk. Paul Brands van sofwarebouwer ESP gaf in een lezing aan wat op dit gebied mogelijk is.

Mark van Rijn van Heineken gaf een prima beeld hoe Heineken omgaat met GRI en sturing op sociaal gebied.

Annegien Blokpoel van het NEVIR gaf in haar lezing aan dat duurzaamheid ook steeds meer in de belangstelling staat bij investeerders en daardoor ook bij investor relations officers van bedrijven.

De lezingen zijn van de 4 sprekers zijn via de aangegeven link te downloaden.