De milieuorganisatie presenteert haar oproep ‘Bedrijfsagenda voor de toekomst’ op het 1e Nationaal Sustainability Congres over duurzaam ondernemen dat vandaag in Zeist wordt gehouden. Alle deelnemers ontvangen een exemplaar van deze brochure met een aanbeveling van VNO-NCW voorzitter Schraven en de ministers Pronk (Milieu) en Jorritsma (Economische Zaken).

Natuur en Milieu benadrukt dat ontwikkeling alleen vooruitgang is als geen van de drie duurzaamheidsaspecten ‘people, planet, profit’ schade lijdt. De nieuwe oriëntatie is hier en daar al werkelijkheid bij sommige bedrijven. In de ‘Bedrijfsagenda voor de toekomst’ staan daarvan enkele voorbeelden (Boekos Food Group, Leolux, DSM Fibre Intermediates, Peter Soons Autoschade). Maar voor de overgrote meerderheid van de bedrijven geldt het parool ‘afwachten’.

De milieuorganisatie hoopt dat zij met haar initiatief leden van directies en raden van bestuur op het spoor zet van duurzaam ondernemen. In de brochure wordt geschetst wat de aard van de nieuwe verantwoordelijkheden zijn en welke de prioriteiten zijn voor productverbeteringen die de komende jaren kunnen worden uitgevoerd. Meer ingrijpende innovaties zijn van essentieel belang op de langere termijn, zeg een kwart eeuw. Daarvoor zijn gezamenlijke inspanningen nodig van bedrijven in een productketen, overheden, brancheorganisaties en maatschappelijke groeperingen. Natuur en Milieu heeft een e-mailadres geopend voor reacties van het bedrijfsleven: bedrijfsagenda@snm.nl.