De minister van Economische zaken Henk Kamp stelt 54 miljoen euro beschikbaar voor energie-innovatieprojecten. Op  18 juni zijn de subsidieregeling Demonstratie energie-innovatie (DEI), en de tweede tranche subsidieregelingen van de Topsector Energie gepubliceerd.Indienen kan vanaf 1 juli.  Demonstratie energie-innovatie

De regeling Demonstratie energie-innovatie (DEI) is voor innovatieve ondernemers die met hun product of dienst net vóór marktintroductie zitten. Door een vinding op ware schaal en in praktijkomstandigheden te demonstreren is de stap naar het daadwerkelijk in de markt zetten makkelijker gezet. De DEI regeling biedt ondernemers financiële ondersteuning om deze opschaling te verwezenlijken.

De DEI regeling vloeit voort uit de afspraken die in het Energieakkoord zijn gemaakt. Hierin is afgesproken dat er overheidsmiddelen beschikbaar komen voor demonstratie projecten gericht op versnelde commercialisering voor de export.

Voor de DEI regeling stelt de minister van Economische zaken dit jaar 24,29 miljoen beschikbaar. U komt hiervoor in aanmerking als u producten of projecten ontwikkelt die energie besparen, duurzame energie opwekken of de toepassing van duurzame energie stimuleren. U kunt zelfstandig of in een samenwerkingsverband een aanvraag indienen.

Tweede tranche subsidieregelingen van de Topsector Energie

De eerste tranche met subsidiemogelijkheden van de Topsector Energie is in april gepubliceerd. In de eerste tranche stelde de minister 48,8 miljoen beschikbaar, in deze tweede tranche 29,9 miljoen. De tweede tranche heeft betrekking op de volgende thema’s: –     Bio-energie –     Energiebesparing in de gebouwde omgeving-     Energiebesparing in de industrie-     Gas (Upstream)-     Smart grids-     Systeemintegratie-     Wind op Zee-     Zonne-energie in de gebouwde omgevingNieuw zijn de volgende subsidiemogelijkheden:-     Systeemintegratie-     Energiebesparing industrie: joint industry projects-     Wind op Zee: joint industry projects-     EnerGO: compacte conversie en opslag (EnerGO CCO).

De projecten die in aanmerking komen voor de Topsector Energie-regelingen zijn combinaties van fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling, demonstratie, of haalbaarheidsstudies. Alleen samenwerkingsverbanden komen in aanmerking voor subsidie.

Tenders

Bij beide regelingen gaat het om tenders waarbij na de sluitingsdatum de beste projecten subsidie krijgen, totdat het budget op is. Meer uitleg over de voorwaarden leest u in de speciale handleiding. http://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/06/Handleiding%20bij%20subsidieregeling%20Topsector%20energieprojecten%20juni%202014.pdf

 

Meer weten?

Meer informatie over de regelingen, de indieningsmogelijkheden en de sluitingsdata vindt u op onze site www.rvo.nl/topsector-energie. Adviseurs van RVO.nl kunnen u ondersteunen bij uw aanvraag.

Over de Topsector EnergieDe regelingen zijn tot stand gekomen in samenwerking met de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) van de Topsector Energie. Zij worden uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Meer informatie: www.topsectorenergie.nl 

Kader: nieuwe thema’s Topsector Energie regelingenSysteemintegratie richt zich op de balancering tussen vraag en aanbod van energie, bijvoorbeeld door te kijken naar het gebruik van gas in de energievoorziening, de verhouding tussen duurzaam en fossiel, opslagvraagstukken, demand side management en netbalancering. Joint industry projects zijn projecten die zich richten op het onderzoeken van vragen die breed in de industrie spelen en die ondernemers niet zelfstandig kunnen oplossen. Door de krachten te bundelen van meerdere ondernemers en onderzoeksorganisaties samen, mogelijk wel.

De tender voor EnerGO CCO richt zich op thermische energie (warmte/koude). Het richt zich met name op projecten met een programmatische aanpak die oplossingen bieden voor conversie en opslag van thermische energie. Ook de inpassing in installaties, gebouwen en gebied wordt meegewogen.