Vragen die aan bod komen

Wat kunnen we in Nederland van deze pioniers leren? Welke bedrijfsstrategieën zijn toegepast? Waarom zijn investeerders geïnteresseerd? Wat zijn de succesvolle businessconcepten? Welke rol speelt de overheid?

De nadruk bij de reizen ligt op mvo als succesvolle managementstrategie voor een gezonde en toekomstgerichte organisatie.

De intensieve en inspirerende innovatie studiereis biedt:

een blik op technologische en maatschappelijke vernieuwing en succesvolle duurzame bedrijfsstategieën
uitgelezen kansen voor netwerken zowel binnen groep als met ondernemers, onderzoekers en beleidsmakers ter plaatse
een effectief middel om duurzame kennis op te doen en deze toe te passen binnen de eigen organisatie.

Doelgroep

Senior managers uit het bedrijfsleven geïnteresseerd in innovatie, duurzame bedrijfsconcepten en business modellen; beleidsmakers met duurzaam ondernemen in hun portefeuille; duurzame ondernemers die willen (bij) leren van de ontwikkelingen in Zweden of Californië op gebied van duurzaam ondernemen.

Programma

Wij gaan een aantal interessante bedrijven en mensen bezoeken met het oog op benchmarking en leren van hun ervaringen, toekomstvisie, ondernemersgeest en ideeën over mvo.

Het programma bestaat uit bedrijfsbezoeken, workshops & ronde tafels diners met ondernemers en visionairs. Per reis kunnen 12 – 18 mensen deelnemen.

Green Future, Profitable Business: Zweden

Met onder meer: Hammersby Sjöstad, Svensk Biogas, The Nature Step, Ikea, Green Cargo en het ministerie van Duurzaamheid.

Californië: Sustainable Pioneers & Trendsetters

Met onder andere: Whole Foods Market, Skoll Foundation, Clean Tech Venture Network, Sky Windpower Corp. en de Californische overheid.

Het programma wordt samengesteld in overleg met de deelnemers en hun specifieke wensen.

Data

Green Future, Profitable Business: Zweden – 17 tot en met 20 april 2007

Californië: Duurzame Pioneers & Trendsetters – 5 tot en met 12 mei 2007