Onderzoeker Casper Tigchelaar van Stichting Natuur en Milieu onderscheidt drie typen ondernemingen: bedrijven die streven naar volledig duurzame producten, grote bedrijven die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen en kleine bedrijven die duurzaamheid zien als kans om zich te onderscheiden van concurrenten.

In zijn onderzoeksverslag draagt Tigchelaar per branche en per bedrijfscategorie verbeterpunten aan. Het belangrijkste advies is dat overheidsbeleid moet inspelen op de verschillen tussen koplopers. Ook brancheorganisaties en maatschappelijke organisaties kunnen hun voordeel doen met het rapport.