Op 18 juni publiceerde T&E een rapport over het gebruik en de import van oud frituurvet door Europese landen. Daaruit blijkt dat er een enorm hoge vraag is, maar er grote zorgen zijn over de duurzaamheid ervan, het risico op fraude is hoog. Nederland is Europa’s grootste doorvoerhaven van gebruikt frituurvet.

Ernstige twijfels over herkomst en duurzaamheid van gebruikt frituurvet

Het onderzoek van Transport & Environment (T&E) toont een zorgwekkend hoge vraag naar gebruikt frituurvet als biobrandstof voor duurzaam transport. Tegelijkertijd is deze grondstof schaars. Het onderzoek roept ernstige twijfels op over zowel de herkomst als de duurzaamheid van dit frituurvet.

Natuur & Milieu: ‘Nederland is een grootgebruiker van gebruikt frituurvet en we importeren grote hoeveelheden uit Azië om ons wegtransport te verduurzamen met biodiesel. Het is van belang om zeker te weten dat het werkelijk gebruikt frituurvet is en geen palmolie. Het gebruik van palmolie als biobrandstof is in Nederlands niet voor niets uitgesloten. Automobilisten willen niet het risico lopen dat zij bijdragen aan de vernietiging van oerwoud.’

Natuur & Milieu doet een dringende oproep aan het nieuwe kabinet om de Europese regels te respecteren en de inzet van dit type brandstof te beperken. Dit voorkomt dat Nederland afhankelijk wordt van onzekere en onbetrouwbare Aziatische biodieselstromen gebaseerd op gebruikt frituurvet.

Daarnaast is het nodig dat het Europees toezicht versterkt wordt op de inzameling, levering en impact van gebruikt frituurvet en daarop gebaseerde brandstoffen. ‘Alleen door strikte naleving en controle kunnen we ervoor zorgen dat duurzame brandstoffen werkelijk bijdragen aan een beter milieu en een duurzame toekomst. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat de brandstoffen die zij gebruiken écht duurzaam zijn’, aldus Natuur & Milieu.