Stichting DOEN is op zoek naar innovatieve voorlopers in Nederland en Oost-Afrika die hard werken aan een eerlijk en duurzaam voedselsysteem of die een nieuwe en circulaire economie in de praktijk brengen. 

Duurzaam voedselsysteem

Om de groeiende populatie op een duurzame manier te voeden en de ecologische impact te verminderen is een transitie nodig. Dit vraagt om meer duurzame alternatieven, minder impact van landbouw en veeteelt op het klimaat en een grotere bijdrage van de landbouw aan inclusieve economische en sociale ontwikkeling. Stichting DOEN wil de omslag naar een duurzaam, eerlijk en inclusief voedselsysteem versnellen en is daarom op zoek naar duurzame voedselpioniers in Nederland en Oost-Afrika om hun initiatief groter, zichtbaarder en sterker te maken.

Pioniers in duurzaamheid/circulaire economie

Om uitputting van de aarde en klimaatverandering tegen te gaan zijn ingrijpende veranderingen noodzakelijk. Wat we nodig hebben is een herstellende en circulaire economie die rekening houdt met de draagkracht van de aarde en met de basisbehoeften van alle mensen. Die de focus op uitsluitend financieel economische groei achter zich laat. Stichting DOEN wil de omslag naar een circulaire, solidaire en herstellende economie versnellen en is daarom op zoek naar duurzame en sociale pioniers in Nederland en Oost-Afrika om hun initiatief groter, zichtbaarder en sterker te maken.

Meer informatie

Stichting DOEN is op zoek naar innovatieve voorlopers. Ben jij zo’n pionier? Vraag dan hun steun aan via www.doen.nl/aanvraag. Of kijk op www.doen.nl/dv (duurzaam voedselsysteem) of www.doen.nl/co (duurzaamheid/circulair) voor meer informatie.

Stichting DOEN steunt groene, sociale en creatieve initiatieven dankzij de bijdrage van de drie Goede Doelen Loterijen.