De Social Enterprise Monitor is het grootste onderzoek naar sociale ondernemingen in Nederland.  Het onderzoek is voor de vierde keer op rij uitgevoerd. De onderzochte sociale ondernemingen laten voor het vierde jaar op rij groeicijfers zien. De werkgelegenheid groeide tussen 1 januari 2014 en 1 januari 2016 met 24%. Dit beeld komt overeen met de voorgaande jaren waarin de sector ook sterke groeide. Er is dus sprake van een duidelijke trend: social enterprises creëren economische groei. Zowel werkgelegenheid als omzet groeien harder dan het MKB-gemiddelde.

Hoge mate van innovatie

Sociale ondernemingen creëren vaak nieuwe producten en diensten. 54% van de onderne -mingen geeft aan in de afgelopen twee jaar een product of dienst op de markt gebracht te hebben dat nog niet bestond. 20% van de onderzochte bedrijven is jonger dan twee jaar.

Overheid lastig te bereiken als klant

Sociale ondernemingen geven aan dat de overheid de klantengroep is die het moeilijkst te bereiken is. Opvallend aangezien de overheid de ambitie heeft om ‘maatschappelijk verantwoord in te kopen’. Sociale ondernemingen halen slechts 11% van hun omzet uit de overheid, het grootste deel komt vanuit uit B2B klanten (46%) en consumenten (32%). Maatschappelijke bewustwording bij klanten toegenomen Een opvallend grote meerderheid van de social enterprises (82%) geeft aan dat de maatschappelijke bewustwording bij klanten in de afgelopen twee jaar is toegenomen.

Lokale overheid vaak als obstakel ervaren

Gevraagd naar wat de obstakels zijn voor het vergroten van de maatschappelijke impact wordt – naast het vinden van klanten – beleid van gemeenten het meest genoemd. Dit is de bestuurslaag waar een deel van de sociale ondernemingen het meest mee te maken hebben, gemeenten zijn nog zoekende hoe ze sociale ondernemingen het best kunnen faciliteren via inkoop of anderszins.

Financiering minder als obstakel ervaren

Het aantrekken van financiering wordt niet meer als het grootste obstakel tot groei ervaren. Over 2015 is een grote meerderheid (83%) van de sociale ondernemingen die financiering zocht hierin geslaagd. Een groeiende groep financiers is geïnteresseerd in maatschappelijke meerwaarde.

Impactmeting wordt belangrijker en professioneler

Meer dan de helft van de sociale ondernemingen (60%) geeft aan de impact te meten. Dit is een stijging ten opzichte van voorgaande edities. Ook stakeholders vragen vaker om een impact rapportage. Het meten wordt grondig aanpakt; 40% van de ondernemingen maakt gebruik van een externe partij.

Download het rapport (pdf)