Verschillende redenen maken het voor bedrijven interessant de focus te verleggen naar een duurzame vorm van ondernemen. Duurzaam ondernemen is een begrip wat zich lastig laat definiëren, daar het uit tal van verschillende componenten bestaat. Kijk bijvoorbeeld eens naar het verschil tussen het laten plaatsen van zonnepanelen op het dak van je bedrijfsvastgoed en het inzetten op een duurzame inzetbaarheid van het personeelsbestand binnen de organisatie. Waar begin je, wanneer je wilt starten met duurzaam ondernemen? Welke vormen van duurzaam ondernemen kunnen van elkaar onderscheiden worden? Wat zijn de belangrijkste voordelen ervan? In dit artikel vind je het antwoord op dergelijke vragen. 

Duurzaam ondernemen kent tal van verschillende vormen 

Reeds werd al kort genoemd, dat duurzaam ondernemen tal van verschillende vormen kent. Denk aan de organisatie die onlangs voor een grondige renovatie van haar bedrijfspand koos, om zo minder energie te verbruiken. Een investering in de isolatie van een bedrijfs- of winkelpand levert niet uitsluitend voordelen op in de winter; in de zomer zal het minder warm zijn. Voordeel daarvan is het gegeven dat de airconditioning minder hard hoeft te draaien. Zo bespaar je met een renovatie van je bedrijfspand het hele jaar door. 

Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van personeel 
Door een verouderd bedrijfspand te renoveren, kun je naast het realiseren van een besparing op de energiekosten zorgen voor een verbetering van het binnenklimaat. Dat laatste is zeer wenselijk, om bijvoorbeeld te zorgen voor zuurstofrijke, frisse lucht binnen het pand. Iets wat bijdraagt aan de concentratie van je personeel. Een goede concentratie gedurende de werkdag is essentieel om taken afgerond te krijgen. Lukt dat niet, dat levert dit frustraties en stress op bij medewerkers. Iets wat een negatieve invloed heeft op het werkgeluk wat men ervaart en daarmee op de vitaliteit van het individu. Juist die vitaliteit vormt een van de pijlers van een duurzame inzetbaarheid van medewerkers; een andere vorm van duurzaam ondernemen. 

Terugdringen van reststromen in het productieproces 
Een derde vorm van duurzaam ondernemen is het terugdringen van reststromen. Deze reststromen komen veelal, maar niet uitsluitend voor in productieprocessen. Hoeveel afval komt er vrij bij de productie van jouw producten? Bewust wordt genoemd dat reststromen niet uitsluitend voorkomen in een productieproces; denk ook aan voorraden die nog voor de verkoop ervan moeten worden weggegooid, omdat deze producten niet meer te verkopen zijn. Of denk aan de retourzendingen van een webshop. Hoe ga jij er momenteel mee om binnen je organisatie? Het in kaart brengen van reststromen is een goede eerste stap naar duurzaam ondernemen. Op basis van de in beeld gebrachte stromen kan vervolgens doelgericht naar verbeteringen worden gezocht.

People, planet en profit als pijlers van duurzaam ondernemen 

Het moge duidelijk zijn dat duurzaam ondernemen veel meer is dan het terugdringen van het energieverbruik, of het verbeteren van de isolatie. Je zou duurzaam ondernemen kunnen omschrijven aan de hand van drie P’sPeople, Planet & Profit. Zet in op de mensen binnen de organisatie, de maatschappij en planeet om je heen en de omzet van je organisatie. Zonder een stabiele, duurzame omzet zal het immers lastig zijn te investeren in een duurzame inzetbaarheid van je personeel. Een duurzame omzet is daarnaast gericht op het leveren van producten en diensten, die over een langere periode waarde toevoegen voor de consument. Geen hype, maar een blijvende meerwaarde voor de samenleving. Het geheel maakt dat je jezelf bewust bent van je interne organisatie, de consumenten die je bedient en de samenleving of wereld als geheel. Je doet er alles aan hier zo’n positief mogelijke bijdrage aan te leveren als organisatie.

Voornaamste voordelen van duurzaam ondernemen 

Dit artikel beschreef verschillende voordelen van duurzaam ondernemen. Meest voor de hand liggende voorbeeld daarvan is de kostenbesparing die het organisaties oplevert. Door slim om te gaan met energie en dit bijvoorbeeld gedeeltelijk zelf op te wekken wordt bespaard op de energielasten. Zeker bij bedrijven die producten produceren kan dit een forse besparing opleveren. Ook het reduceren van reststromen als onderdeel van duurzaam ondernemen draagt bij aan een kostenbesparing voor de organisatie. Er hoeft niet betaald te worden voor materialen die uiteindelijk niet gebruikt zullen worden. 

Onderscheid je van de belangrijkste concurrenten 
Naast de kostenbesparing die duurzaam ondernemen organisaties oplevert, biedt het je als ondernemer de kans om jezelf te onderscheiden van concurrenten. Niet alleen voor bedrijven is duurzaam ondernemen belangrijker geworden; ook de consument let er steeds vaker op. De mate waarin een organisatie bijdraagt aan een groene, duurzame wereld kan voor de consument een reden zijn om een product of dienst bij een partij X in plaats van bij partij Y af te nemen. 

Daar komt nog bij dat het bewust nadenken over de verschillende vormen van duurzaam ondernemen maakt dat je tot nieuwe inzichten komt. Denk aan vormen van digitalisering en automatisering, waarmee je processen sneller doorloopt dan concurrenten of kwalitatief betere producten levert aan de consument. Ook dat levert een voorsprong op.