Bijna alle bedrijven beschrijven hun maatschappelijke verantwoordelijkheden en hun verantwoordelijkheden naar medewerkers. 70% gaat ook in op de verantwoordelijkheden voor het milieu. Mensenrechten en eerlijk zakendoen worden steeds vaker genoemd. “Deze toename is positief” zegt Jacques Schraven, voorzitter Stichting NCW (gelieerd met VNO-NCW) in het voorwoord. “Maar een code alléén volstaat niet. Een code heeft alleen effect als bedrijven deze weten te verankeren in processen, cultuur en beleid.” Zo krijgt de code handen en voeten in het handelen van alledag. Het management vervult daarbij een sleutelrol. Het onderzoek laat zien dat bedrijven aan die inbedding steeds meer aandacht gaan besteden. Veel bedrijven hebben een vertrouwenspersoon (68%) of een compliance officer (64%). In ruim eenderde van de bedrijven ondertekenen alle medewerkers de code, bij indiensttreding en ook als de code wordt herzien. De helft van de bedrijven screent medewerkers op risicovolle functies. 30% van de bedrijven biedt managers de mogelijkheid van individuele coaching aan. Bij 57% van de bedrijven wordt de code besproken in het functioneringsgesprek, incidenteel of structureel. 30% van de bedrijven heeft een eigen ethische commissie; voorveelden zijn Numico en Rabobank. Een vijfde van de bedrijven screent haar leveranciers op integriteit.
De onderzoekresultaten en de handreiking zijn opgenomen in het boekje De bedrijfscode, aanleiding, inhoud, invoering, effectiviteit dat gratis is te verkrijgen (68 pagina’s).