Nutreco Statement:

Statement regarding Friends of the Earth Netherlands and Nutreco in Chile

At the end of August 2002 Friends of the Earth Netherlands (Milieudefensie) made a public accusation concerning Nutreco and its activities in Chile. Nutreco’s subsidiary for salmon aquaculture, Marine Harvest Chile, was said not to observe adequately union rights, laws on minimum wages and environmental regulations. Milieudefensie then put in a formal complaint to both the Dutch* and Chilean authorities because Milieudefensie was of the opinion that Nutreco did not conform to the OECD Guidelines for Multinational Companies.

At the time Nutreco reacted with surprise to the accusations. In the first place the accusations with regard to the alleged non-compliance of union rights and the law on minimum wages were unfounded. This could be and was refuted by signed declarations from the Chilean Ministry of Employment. Nutreco was further surprised that Milieudefensie made these public accusations against Nutreco in August 2002 when for a year the two sides had been in extensive discussions about Chile and Nutreco’s efforts towards increasing the sustainability of aquaculture. It seemed this had not been a constructive dialogue.

In the past months the contact between Nutreco and Milieudefensie has been renewed. Various issues on both sides have been well explored and evaluated. This has now led to a shared view on the potential for constructive consultations to take place, as described in today’s statement by Milieudefensie.

*In the Netherlands, the complaint was submitted via the Nationaal Contact Punt (NCP).

Verklaring Milieudefensie inzake Nutreco Chili
In maart 2002 heeft Milieudefensie feitenonderzoek verricht naar de gevolgen voor het milieu van de activiteiten van de zalmkwekerij van Nutreco in Chili (Marine Harvest) en naar de sociale omstandigheden bij deze vestiging. De bevindingen zijn in augustus 2002 gepubliceerd. Milieudefensie heeft daarbij een klacht ingediend bij het NCP van Nederland en van Chili, omdat Nutreco naar de mening van Milieudefensie in strijd met de OESO-richtlijnen handelt. Deze klacht betreft enerzijds milieuaspecten, anderzijds arbeids- en vakbondsrechtelijke aspecten.

De klacht betreft níet de salariëring van de medewerkers van Marine Harvest. Over dit laatste is een misverstand ontstaan. Op grond van een salarisstrook had Milieudefensie aanvankelijk geconstateerd dat Marine Harvest niet het wettelijk minimumloon van Chili zou betalen. Achteraf bleek dit te hebben berust op een foutieve interpretatie door Milieudefensie van de gegevens op de loonstrook. Hierop werd Milieudefensie attent gemaakt vóór publicatie van de bevindingen en vóór ze een klacht indiende bij het NCP. Milieudefensie heeft deze beschuldiging daarom onmiddellijk laten vallen en een rectificatie toegevoegd aan de al gedrukte brochures. Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden zijn er echter brochures verspreid waarin deze rectificatie niet of niet volledig is doorgevoerd, en is deze beschuldiging wel gepubliceerd op de website en in een (inmiddels ook gerectificeerde) publicatie van Friends of the Earth International. Milieudefensie vindt dit zeer betreurenswaardig en heeft dit ook meermalen medegedeeld aan Nutreco en er bovendien een persbericht over doen uitgaan.

Van de overige arbeids- en vakbondsrechtelijke misstanden die Milieudefensie noemt in haar publicatie, heeft Milieudefensie in tweede instantie geen nadere bevestiging kunnen krijgen. Milieudefensie heeft een persoonlijke garantie gekregen van Wout Dekker, CEO van Nutreco, dat Marine Harvest zich aan alle regels houdt die gelden in Chili en volgens internationale verdragen, en waar dit onverhoopt niet het geval mocht zijn, hij ervoor garant staat dat dit met de grootst mogelijke spoed zal worden rechtgezet.
Milieudefensie heeft geen reden te twijfelen aan de woorden van CEO Dekker.

Nutreco heeft in de besprekingen met Milieudefensie erkend dat er een impact is van viskwekerijen op het milieu. Bovendien heeft Nutreco aangegeven zich in te spannen middels onderzoek en maatregelen om deze milieu-impact van viskwekerijen te verminderen. Milieudefensie en Nutreco zijn overeengekomen de dialoog over deze milieuproblemen voort te zetten, waarbij Nutreco de serieuze intentie heeft uitgesproken om tot concrete aanscherping van het eigen beleid te komen. Nutreco heeft zich bereid verklaard een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de milieueffecten van de viskwekerijen van Marine Harvest op de ecosystemen van de meren en de zee.

Amsterdam, 24 februari 2003
Milieudefensie,

Teo Wams
(algemeen directeur)