Een technisch installateur kan een belangrijke rol spelen bij de transitie naar een circulaire economie bij industriële klanten. Maar wat is circulariteit precies? Hoe werkt dat in de praktijk? En welke kansen biedt het voor jouw bedrijf? Je leest het in het rapport ‘Starten met circulariteit: technische dienstverleners in de industrie’.

In 2050 wil de overheid dat heel Nederland circulair is, de industrie dus ook. Kort en snel betekent circulair dat afval niet bestaat en dat grondstoffen, materialen en producten steeds opnieuw worden gebruikt. Voor iedere sector heeft dat gevolgen. Ook voor technische dienstverleners in de industrie. Maar dit geeft ook volop kansen, waar we je graag bij helpen die te gaan benutten.

Zonder installatietechniek zouden kritische productieprocessen veel minder efficiënt verlopen. De mechanische en automatiseringssystemen achter deze processen zijn het werk van installatiebedrijven groot en klein. Zij installeren, onderhouden, controleren en repareren deze systemen. Ze zijn essentieel voor de continuïteit van industriële bedrijven in Nederland.

Rapport met theorie en voorbeelden uit de praktijk

Techniek Nederland hoopt jou met praktische informatie en concrete voorbeelden te inspireren om te bekijken of de eigen bedrijfsvoering ook circulair kan. Theorie en praktijk zijn gebundeld in dit toegankelijke rapport ‘Starten met circulariteit: technische dienstverleners in de industrie’.

Lees onder andere hoe Cosun Beet Company (voormalige Suiker Unie) echt alles uit de suikerbieten haalt door afvalstromen om te zetten naar producten. Remade in Holland laat zien hoe zij elektromotoren reviseren voor Canon Production Printing en SKF Nederland legt uit hoe ze de levensduur van lagers van papierfabriek DS Smit optimaliseren en zo veel geld en afval besparen. We laten zien dat circulair ondernemen al gebeurt en geven je een stappenplan om dit voor je eigen bedrijf te verkennen.

De publicatie is opgesteld in samenwerking met 2BHonest.