BiD Challenge is dus meer dan alleen een business plan competitie. Het is een knooppunt van kennis en netwerken, waarbij werknemers met specifieke kennis worden uitgenodigd hun kennis in te zetten ter ondersteuning van de start-up van bedrijven in ontwikkelingslanden. Via de Challenge kan de ondernemer zijn hulpvragen communiceren en vinden de beste plannen hun weg naar geïnteresseerde investeerders.

De BiD Challenge richt zich op het stimuleren van midden en klein bedrijf (MKB) in ontwikkelingslanden. Het ziet het MKB als een van de sleutels tot economische ontwikkeling en armoedebestrijding. Het MKB creëert niet alleen banen en inkomen, het is ook een ‘drive’ voor innovatie, verdeling van welvaart, kennis en vakmanschap.

De uitgangspunten voor je business plan zijn:
1) Het betreft een nieuw bedrijf of uitbereiding van een bestaand bedrijf
2) Totale investering bedraagt maximaal € 500.000
3) Winstgevend binnen 3 jaar
4) Draagt bij aan armoedebestrijding en de Millennium Doelen van de VN

Het verbouwen van tropische paddenstoelen op landbouwafval in Suriname, trendy tassen gemaakt van plastic afval uit India, snoepjes met toegevoegde vitaminen voor verkoop in Zuid Oost Azië. Dit zijn slechts drie voorbeelden van de 800 plannen die deelnamen aan de BiD Challenge 2005. De eerste Business in Development Challenge heeft bewezen dat er over de hele wereld mensen rondlopen met innovatieve en winstgevende bedrijfsplannen die een bijdrage kunnen leveren aan armoedebestrijding. Vaak ontbreekt het hen aan toegang tot informatie, begeleiding en startkapitaal. De BiD Challenge beantwoordt dit gebrek door professionele coaching, toegang tot investeerders en startkapitaal. Tot nu toe zijn er door deelname aan de BiD Challenge 2005 al twintig nieuwe bedrijven opgezet.

Deadline voor de eerste ronde is 20 maart 2006
Doe mee, maak winst en maak het verschil!